font_preload
PL / EN
Energetyka Ropa 20 kwietnia, 2017 godz. 16:00   
REDAKCJA

Naftogaz: Polska i Ukraina mają różne poglądy na projekt Odessa-Brody-Gdańsk

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów PGNiG gaz ropa energetyka fot. PGNiG

Podczas Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka 2017 odbył się panel poświęcony bezpieczeństwu dostaw ropy naftowej. W jego trakcie przedstawiciel Naftogazu przyznał, że nadal niezrealizowany projekt Odessa-Brody-Gdańsk nie powstaje, bo Polska i Ukraina mają różne poglądy na jego temat.

– Spotkaliśmy się z Piotrem Naimskim (pełnomocnik rządu RP ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – przyp. red.) i poznaliśmy polskie stanowisko. My przedstawiliśmy swoje i ono się nie zmienia. To jedyny projekt polsko-ukraiński wpisany na listę Projektów Wspólnego Interesu Unii Europejskiej i on powinien ruszyć z miejsca – ocenił przedstawiciel dyrektor ds. strategii w Naftogazie Aleksander Laktionov. – Polska prezentuje stanowczą postawę bo rozbudowała naftoport w Gdańsku. Ale dostawy z krajów Zatoki Perskiej do tego naftoportu to 15 000 tysięcy kilometrów. Dostawy do naftoportu na Ukrainie to krótszy szlak.

– Wykorzystanie ropociągu Drużba, który dostarcza ropę na Słowację i Czechy to ciekawa propozycja. Problemem są jednak powiązania z wielkimi korporacjami rosyjskimi w tych krajach – przyznał Laktionov. – Potrzebna jest współpraca ukraińsko-słowacka i wsparcie PKN Orlen w celu zmiany tej sytuacji i wykorzystania ropociągu Odessa-Brody do dostaw ropy w tym kierunku z Ukrainy.

Ropociąg Odessa-Brody – Gdańsk to projekt rurociągu naftowego łączącego Morze Czarne z rurociągiem naftowym Przyjaźń i zarazem kończący bieg w Gdańsku.Rurociąg Odessa – Brody planowany był jako pierwszy etap budowy ropociągu dostarczającego ropę naftową z Morza Czarnego nad Morze Bałtyckie; w tym celu należało wybudować jeszcze jego przedłużenie z Brodów do Płocka, a stamtąd do Gdańska. Brakującym odcinkiem ropociągu z z kierunku Morza Czarnego, w kierunku Polski, i dalej do Gdańska, jest ropociąg Brody-Płock.Długość magistrali ma wynosić 377 km, z których 120 km będzie przechodziło przez terytorium Ukrainy, a pozostałe 157 km przez Polskę.

Projekt Odessa-Brody zaplanowano w celu dywersyfikacji dostaw ropy do ukraińskich rafinerii oraz rozwoju tranzytowych możliwości Kijowa. Budowa ropociągu Odessa-Brody została ukończona w maju 2002 roku. Magistrala ma długość 674 km o przekroju 1020 mm. Przepustowość pierwszej nitki oraz terminala wynoszą 9-14 mln ton rocznie.

Organizatorami konferencji są Fundacja Pułaskiego i Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy.