font_preload
PL / EN
Alert 30 czerwca, 2017 godz. 12:45   
REDAKCJA

Niższa stawka gazowa dla HEG

gaz energetyka

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla klientów Hermes Energy Group S.A., zakładającą obniżenie cen gazu ziemnego od 8,6 do 10,1% oraz opłat abonamentowych dla grup W1 –
W4.

W dniu 29.06 .2017 Prezes URE zatwierdził nową taryfę HEG w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, która wejdzie do stosowania z dniem 1 sierpnia 2017 roku i będzie obowiązywać do 30 lipca 2018 roku. Dla odbiorców biznesowych, taryfa z mocy prawa obowiązuje tylko do 30 września 2017 roku, ponieważ po tej dacie następuje uwolnienie cen dla tych klientów.

Istotną zmianą jest pojawienie się grup taryfowych W1-W4 w miejsce dotychczasowej grupy W4. Dzięki zmianie taryfy, znaczącemu obniżeniu uległy stawki opłat dla odbiorców końcowych,
które zmalały o 8,6% dla grup taryfowych W1-W4 oraz 10,1% dla odbiorców z grup W5-W8 oraz E. Obniżeniu uległy też stawki opłat abonamentowych dla grup W1-W4 (poprzedni o 25 zł/mc, teraz zróżnicowane w zależności od grupy).

Hermes Energy