font_preload
PL / EN
Alert 13 lipca, 2016 godz. 13:30   
REDAKCJA

OPEC zapowiada koniec nadpodaży ropy w 2017 roku i zmiany wskutek Brexit

OPEC fot. Patrycja Rapacka

(RIA Novosti/Wiedomosti/Neftegaz.ru/Piotr Stępiński)

Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej może mieć wpływ na regulacje dotyczące rynków surowcowych oraz doprowadzić do szeregu zmian również pod kątem znaczenia Londynu jako światowego centrum finansowego – stwierdził OPEC w swoim lipcowym raporcie.

W związku z tym głównym efektem Brexitu może się okazać, że Wielka Brytania nie będzie mogła oddziaływać na instrumenty regulacji usług finansowych w UE – w tym te, które odnoszą się do rynku surowcowego. Zdaniem OPEC strona brytyjska zrobiła wiele, aby podejmowane środki były właściwe i odzwierciedlały funkcjonowanie rynku.

Według kartelu kolejnym problemem jest organizacja rynków finansowych w Wielkiej Brytanii, która będzie przedmiotem toczących się wokół Brexitu rozmów. W tym kontekście zdaniem OPEC główną niewiadomoą pozostaje to, czy Londyn będzie w stanie ,,odziedziczyć” swój obecny status światowego centrum finansowego czy też będzie musiał ponownie szukać uznania w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz pozostałych państwach.

Jednak według kartelu Brexit nie będzie miał natychmiastowego wpływu na system środków regulacji rynków surowcowych przynajmniej do momentu, dopóki wyjście Brytyjczyków z UE nie stanie się faktem. Zdaniem OPEC, biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące prawo unijne, może to potrwać ok. 2 lat.

– Jest bardzo prawdopodobne, że do momentu uzgodnienia i realizacji Brexit obecny system regulacji ulegnie zmianom – czytamy w raporcie OPEC.

Kartel przedstawił również prognozę dotyczącą rynku naftowego. Zdaniem OPEC w 2016 roku światowe zapotrzebowanie na ropę wzrośnie o 1,2 mln do 94,2 mln baryłek dziennie. W 2017 roku ma ono wzrosnąć o kolejne 1,2 mln baryłek do 95,4 mln. Jak wynika z raportu, w porównaniu z majem, w czerwcu państwa zrzeszone w OPEC zwiększyły dzienne wydobycie ropy o 264 tys. baryłek do 32,86 mln baryłek. Oznacza to, że kartel nadal przekracza ustalony wcześniej poziom wydobycia – 30 mln baryłek.

Wzrost wydobycia odnotowano w Nigerii, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Libii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podczas gdy spadek nastąpił w Wenezueli oraz Iraku. Według wstępnych danych w czerwcu 2016 roku łącznie wydobyto na świecie 94,33 mln baryłek ropy, co w porównaniu z majem oznacza wzrost o 0,4 mln baryłek dziennie. Jednocześnie udział OPEC w światowym rynku wzrósł w czerwcu do 34,8 procent wobec 34,7 procent w maju.

Według prognoz OPEC ze względu na zmniejszenie poziomu wydobycia ropy w państwach niebędących członkami kartelu w 2017 roku zniknie nadpodaż surowca na rynku. W przyszłym roku w krajach spoza kartelu (w Meksyku, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Kolumbii, Rosji, Azerbejdżanie, Kazachstanie oraz Wietnamie) wydobycie może średnio spaść o 100 tys. do 55,9 mln baryłek dziennie. W przypadku Rosji spadek ten ma wynieść 94 tys. baryłek do 19,94 mln baryłek dziennie. Przy czym spodziewany jest wzrost w Kanadzie oraz Brazylii: odpowiednio o 0,15 oraz 0,26 mln baryłek dziennie.  Z kolei w 2017 roku zapotrzebowanie na ropę OPEC może wzrosnąć o 1,1 mln do 33 mln  baryłek dziennie.

Kartel dokonał również korekty swojej prognozy dotyczącej tempa rozwoju gospodarki światowej w 2016 roku. Na koniec tego roku spodziewany wzrost ma wynieść 3 procent mimo wcześniej prognozowanego 3,1 procent. Korekta została dokonana ze względu na możliwe opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.