font_preload
PL / EN
Alert 8 sierpnia, 2017 godz. 7:45   
REDAKCJA

Opolskie chce walczyć ze smogiem

komin dom dym fot. pixabay.com

Pod koniec września radni sejmiku wojewódzkiego województwa opolskiego będą głosować w sprawie uchwały antysmogowej.

Głosowanie nad ustawą antysmogową dla województwa opolskiego zaplanowane jest na 26 września, a jej wejście w życie przewidziano już 1 listopada 2017 roku.

Uchwała ma wprowadzić na terenie województwa opolskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji przestarzałych technicznie urządzeń grzewczych oraz zakaz stosowania niektórych rodzajów paliw.
Jak wyjaśnia Antoni Konopka, członek zarządu województwa, choć uchwała obowiązywać będzie od listopada tego roku, to zostawia spory margines czasowy na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych. Do 1 stycznia 2022 roku wymianie będą podlegać urządzenia wyprodukowane przed 1 stycznia 2008 roku lub nieposiadające tabliczki znamionowej, do 1 stycznia 2024 roku trzeba będzie wymienić piece wyprodukowane w okresie od 2008 do 2012. Kolejna data to 1 stycznia 2026 – wtedy wymianie podlegać będą instalacje wyprodukowane po 1 stycznia 2013 roku, a od 1 stycznia 2028 instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Już od tego roku natomiast obowiązywać będzie zakaz stosowania węgla brunatnego i paliw wyprodukowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliw stałych wyprodukowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 proc. oraz drewna, którego wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.

Antoni Konopka przypomniał, że projekt uchwały antysmogowej był konsultowany społecznie. Nadeszło ponad 740 opinii, uwag, propozycji. Obecnie został on przesłany do konsultacji wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, którzy mają miesiąc na zapoznanie się z nim i sprecyzowanie swoich uwag i opinii.

CIRE.PL