font_preload
PL / EN
Alert 21 września, 2018 godz. 16:00   
REDAKCJA

UE chce uzgodnić nowe zasady rynku energii do końca roku

UE Unia Europejska Komisja Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Ministrowie energii w UE chcą do końca bieżącego roku uzgodnić nowe wspólne zasady dotyczące projektowania rynku energii, w tym ograniczenia emisji dla elektrowni otrzymujących opłaty za zdolność produkcyjną – powiedział komisarz Komisji Europejskiej ds. Energii i klimatu Miguel Arias Canete. Chodzi o regulacje tzw. pakietu zimowego, czyli zbioru nowych regulacji zawartych w dokumencie „Czysta Energia dla Europy i Europejczyków”. 

Częściowo dlatego, że do końca 2019 r. rządy będą musiały przedłożyć Komisji Europejskiej plany realizacji celów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej na rok 2030, powiedział Canete po nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów energetyki w Linzu w Austrii w tym tygodniu. – Muszą więc znać wszystkie obowiązujące przepisy tak szybko, jak to możliwe – powiedział.

Limity emisji na finiszu 

Negocjatorzy z Rady UE, reprezentujący rządy krajowe, są na końcowym etapie rozmów z KE i Parlamentem Europejskim w celu uzgodnienia pozostałych aktów zawartych we wnioskach KE dotyczących czystej energii. Należą do nich nowe zasady projektowania rynku energii mające na celu zwiększenie elastyczności, aby poradzić sobie z bardziej odnawialnymi źródłami energii wchodzącymi do systemu.Ustalanie limitów emisji dla elektrowni, które kwalifikują się do otrzymania płatności w ramach mechanizmu zdolności produkcyjnej jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii.

Rada chce zezwolić istniejącym elektrowniom na emisję powyżej 550 g CO2/kWh lub średnio 700 kg CO2 na każdy zainstalowany kW, aby otrzymać płatności mocy do 2030 roku. Nowe elektrownie o emisjach przekraczających te granice – tj. wszystkie nieobniżone elektrownie węglowe – nie będą mogły uczestniczyć w mechanizmach zdolności od 2025 r. Parlament chce jednak, aby pojedynczy limit 550g CO2/kWh obowiązywał natychmiast dla wszystkich nowych zakładów, począwszy od wejścia w życie nowych przepisów – prawdopodobnie na początku 2019 roku.

Kontrowersji jest więcej 

Uczestnicy rynku martwią się również o plany negocjatorów z UE, aby zobowiązać wszystkich operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej do zaoferowania co najmniej 75 procent przepustowości między wszystkimi obszarami rynkowymi do handlu do końca 2025 roku. Europejskie stowarzyszenie handlu energią Eurelectric i europejski koncern energetyczny Efet twierdzą, że wszelkie takie cele powinny być dostosowane do każdej granicy w oparciu o lokalne warunki.Negocjatorzy UE mają się spotkać następnego dnia 18 października w celu omówienia kwestii związanych z projektowaniem rynku.

Spotkają się również 25 września w celu omówienia rozporządzenia UE w sprawie gotowości na ryzyko związane z energią elektryczną, a 26 września w celu omówienia zaktualizowanych zasad dotyczących unijnej agencji regulacyjnej ds. Energii, ACER. Są to dwa pozostałe dokumenty z propozycji pakietu KE na rzecz czystej energii opublikowanych w listopadzie 2016 r. Są one mniej kontrowersyjne niż propozycje dotyczące projektu rynku, wynika ze źródła UE. Zarówno Rada, jak i Parlament muszą uzgodnić wspólne teksty dla każdej propozycji, aby stały się wiążące.

S&P Global/Michał Perzyński

RAPORT: Pakiet Zimowy przyspiesza. Coraz mniej czasu dla polskiej energetyki