font_preload
PL / EN
Alert 7 grudnia, 2015 godz. 11:10   
REDAKCJA

PGE chce zaoszczędzić dzięki konsolidacji swoich spółek związanych z OZE

Wiatraki

(CIRE.pl/Rzeczpospolita)

W ramach realizowanego w grupie programu oszczędnościowego Polska Grupa Energetyczne konsoliduje swoje aktywa OZE – czytamy w „Rzeczpospolitej”.


Jak podała PGE w sprawozdaniu zarządu z działalności po trzech kwartałach 2015 r., jednym z kluczowych projektów realizowanych w tym roku w grupie jest projekt konsolidacji OZE. Jego celem jest skoncentrowanie całej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej z OZE, z wyłączeniem spalania i współspalania biomasy, w jednym podmiocie. Podmiotem tym jest PGE Energia Odnawialna. Ma to pozwolić na osiągnięcie efektów synergii wynikających z zarządzania wszystkimi obszarami OZE w Grupie. Jak podkreśla PGE, pozwoli to na realizację projektów inwestycyjnych i prowadzenie eksploatacji aktywów w obszarze OZE Wiatr przy optymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i finansowych i osiągnięcie oszczędności w funkcjonowaniu segmentu Energetyka Odnawialna.

Koncepcja konsolidacji obszaru OZE opracowana została w marcu 2015 r. W jej ramach między innymi nastąpiło połączenie spółki PGE EO ze spółką Pelplin, PGE EO kupiła od PGE Obrót sześć małych elektrowni wodnych oraz przejęła część majątku PGE Energia Natury (FW Malbork 18MW i FW Kisielice 40,5MW). Nastąpiło też połączenie PGE EO z PGE Energia Natury oraz Eolica Wojciechowo (FW Wojciechowo 28MW oraz 6 spółek zależnych). Jednocześnie PGE wniosła do PGE EO aportem 100 proc. udziałów w spółce PGE EN, a NWZA PGE EO wydało zgodę na inkorporację do PGE EO spółek zależnych: PGE Energia Natury Kappa, PGE Energia Natury Bukowo, PGE Energia Natury Karnice oraz PGE Energia Natury Olecko.
Jak pisze „Rz”, działania związane z konsolidacją aktywów OZE w ramach PGE Energia Odnawialna mają już w przyszłym roku przynieść oszczędności na poziomie 12 mln zł, do roku 2019 – 51 mln zł.