font_preload
PL / EN
Alert 1 lipca, 2016 godz. 11:30   
REDAKCJA

PGE EJ1 porzuca jedną z lokalizacji elektrowni jądrowej

Rosatom reaktor

(PGE EJ 1/CIRE.PL)

W ubiegły piątek PGE EJ 1 wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dla lokalizacji „Gąski”.

Jak tłumaczy spółka decyzja dotycząca rezygnacji z prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w lokalizacji „Gąski” zapadła po przeprowadzeniu przez PGE EJ 1 w województwie pomorskim szeregu analiz, w tym wstępnej inwentaryzacji siedliskowej oraz analiz hydrogeologicznych.

Jak podkreśla PGE EJ1 analizy te potwierdziły, że lokalizacje: „Lubiatowo – Kopalino” i „Żarnowiec” w największym stopniu spełniają kryteria, jakim powinna odpowiadać lokalizacja elektrowni jądrowej.
W styczniu spółka wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowy elektrowni jądrowej wyłącznie w dwóch lokalizacjach.: „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec”, a 25 maja 2016 r. roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tych wariantów lokalizacji, co oznacza rezygnację z przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w lokalizacji „Gąski”.

Biorąc pod uwagę te czynniki 24 czerwca 2016 r. PGE EJ 1 wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dla lokalizacji „Gąski”.