font_preload
PL / EN
Alert 9 listopada, 2018 godz. 9:15   
REDAKCJA

PGE wzmocni bezpieczeństwo dostaw energii na północy Mazowsza

linie energia elektryczna Linie wysokiego napięcia. Fot. pixabay.com

Warszawski oddział PGE Dystrybucji jest w końcowej fazie realizacji jednej z największych swoich inwestycji w tym roku – modernizacji stacji 110/15 kV Maków Mazowiecki. Jak podkreśla spółka dzięki modernizacji zwiększy się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej na terenie powiatu makowskiego.

Inwestycja, będąca obecnie w końcowej fazie realizacji, objęła rozbiórkę i budowę budynku rozdzielni oraz przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Maków Mazowiecki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji stare linie napowietrzne średniego napięcia, wyprowadzone ze stacji Maków Mazowiecki, zostaną zastąpione przez linie kablowe. Ponadto, zostanie wymieniona również linia średniego napięcia w pasie drogi krajowej nr 57 w Makowie Mazowieckim.

Jak zapowiada PGE Dystrybucja modernizacja stacji rozdzielczej to pierwszy krok przed kolejnym ważnym na tym terenie zadaniem inwestycyjnym. Na najbliższe lata 2019 – 2021 planowane jest kompleksowe skablowanie sieci napowietrznej średniego napięcia na terenie całego Makowa Mazowieckiego wraz z wymianą stacji transformatorowych 15/0,4 kV ze słupowych na wnętrzowe. Planowana inwestycja obejmie ok. 30 km linii średniego napięcia i 22 stacje.

Koszt modernizacji stacji 110/15 kV w Makowie wynosi ok. 10 mln zł. Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe.

Wykonawcą inwestycji na zlecenie PGE Dystrybucja jest konsorcjum TRAKCJA PRKiL SA-Lider, Eltor-Elbud SA-Partner.

Jak podkreśla spółka zmodernizowana stacja zastąpi wyeksploatowaną rozdzielnię i tym samym, zapewni wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie powiatu makowskiego. Skorzystają na tym głównie dotychczasowi odbiorcy energii z tego regionu. Dodatkowo, nowa stacja, umożliwiając przyłączenie nowych obiektów, stworzy duże możliwości aktywizacji gospodarczej całego regionu. Operator zaznacza również, że do stacji jest już przyłączonych 6 wiatraków.

Inwestycje PGE Dystrybucja w infrastrukturę elektroenergetyczną w latach 2017-2022 wyniosą ponad 10 miliardów złotych. W 2018 r. spółka planuje przeznaczyć 1,8 mld złotych na nowe inwestycje.

CIRE.PL