font_preload
PL / EN
Alert 28 sierpnia, 2017 godz. 18:15   
REDAKCJA

PGNiG będzie sprowadzać więcej LNG przez Świnoujście

Metanowiec LNG Clean Ocean w Świnoujściu. Fot. PGNiG Metanowiec LNG Clean Ocean w Świnoujściu. Fot. PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. PGNiG S.A. zawarła z Polskim LNG S.A. („Polskie LNG”) aneks do Umowy regazyfikacji z dnia 18 marca 2010 r. („Umowa Regazyfikacji”), o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym Nr 12/2010 z dnia 18 marca 2010 roku.

Zgodnie z warunkami aneksu od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2035 r. PGNiG zarezerwowało dodatkowe 35% mocy regazyfikacji w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Oznacza to, że od 2018 roku Spółka będzie w stanie sprowadzić drogą morską LNG, które po regazyfikacji będzie odpowiadało około 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Rezerwacja zwiększonych zdolności regazyfikacji w terminalu LNG umożliwi Spółce realizację celów strategicznych związanych z dywersyfikacją kierunków dostaw gazu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na podstawie Umowy Regazyfikacji oraz aneksu PGNiG będzie mógł odbierać w Świnoujściu LNG pochodzące z długoterminowych umów zawartych z Qatargas 29 czerwca 2009 r. oraz 14 marca 2017 r., a także optymalizować portfel gazu Spółki poprzez zawieranie kontraktów na zakup LNG w średnim i krótkim terminie.

Procedura rezerwacji dodatkowej mocy odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej Instrukcji Terminalu. Podstawą opłat za usługi będzie taryfa, obowiązująca w okresie trwania Umowy Regazyfikacji, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania przez Polskie LNG wymaganych zgód korporacyjnych oraz przedstawienia spółce Polskie LNG przez PGNiG przewidzianego umową przydziału przepustowości, zgodnie z Instrukcją Terminalu, przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi.

PGNiG kupi więcej LNG z Kataru

PGNiG