font_preload
PL / EN
Alert 12 października, 2018 godz. 10:00   
REDAKCJA

PGNiG: Rośnie zainteresowanie biletową usługą magazynowania gazu

ASC_0364 Fot. PGNiG

Już trzynastu importerów gazu podpisało z PGNiG SA umowy na korzystanie z usługi biletowej magazynowania w roku gazowym 2018/2019. Wolumen gazu objętego usługą wynosi ponad 385 000 MWh (ponad 34 mln m3) – o ok. 15 000 MWh (ok. 1,5 mln m3) więcej niż w ubiegłym roku.

Umowy weszły w życie z początkiem października 2018 roku. Gaz został zmagazynowany w instalacjach magazynowych zarządzanych przez Gas Storage Poland – operatora systemu magazynowania gazu w Polsce ustanowionego przez Urząd Regulacji Energetyki.

– Wzrost zainteresowania usługą biletową to dowód, że oferta PGNiG wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm działających na rynku gazu – powiedział Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. handlowych. – Zapasy gazu, które utrzymujemy w imieniu swoim oraz na rzecz innych firm, są gwarancją stabilności dostaw paliwa nawet w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, więc zapewniają większe bezpieczeństwo energetyczne kraju – dodał.

PGNiG wprowadziło ofertę usługi biletowej w 2017 roku w związku z nowelizacją tzw. ustawy o zapasach, która nałożyła obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego na wszystkich importerów tego surowca. Usługa jest realizowana w modelu „one stop shop”, co oznacza, że PGNiG zapewnia zainteresowanym Klientom możliwość dopełnienia wszystkich wymogów formalnych i informacyjnych związanych z utrzymywaniem zapasów.

Obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu wynika z Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zgodnie z ustawą, do utrzymywania obowiązkowego zapasu gazu ziemnego zobowiązane są przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i odbiorcy końcowi dokonujący przywozu gazu ziemnego z zagranicy.

Importerzy mogą wypełniać obowiązek magazynowania gazu samodzielnie lub w ramach usługi biletowej (powierzającej wykonanie obowiązku podmiotowi trzeciemu). Zapasy należy magazynować w Polsce lub na terytorium UE.

Uruchomienie zapasu obowiązkowego gazu zgromadzonego przez importera następuje wyłącznie na polecenie ministra właściwego ds. energii. Przyczynami uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu mogą być zakłócenia w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego, awaria sieci gazowej lub nieprzewidziany wzrost zużycia gazu ziemnego. Celem uruchomienia zapasów jest utrzymanie niezakłóconych dostaw gazu do odbiorców, w tym także do gospodarstw domowych.

PGNiG