font_preload
PL / EN
Alert PAP 13 lutego, 2018 godz. 18:30   
REDAKCJA

PGNiG notuje wzrost zysków w 2017 roku. Blisko 3 mld zł na plus

PGNiG fot. PGNiG
Skonsolidowany zysk netto PGNiG w IV kw. wyniósł 0,43 mld zł wobec 0,72 mld zł rok wcześniej – podała spółka w szacunkowych wynikach. W całym 2017 roku zysk sięgnął 2,9 mld zł wobec 2,35 mld zł wypracowanych w 2016 roku.

Skonsolidowane przychody PGNiG w czwartym kwartale wzrosły do 10,97 mld zł z 10,15 mld zł przed rokiem.  Zysk EBITDA grupy spadł w czwartym kwartale do 1,29 mld zł z 1,71 mld zł rok wcześniej. W komunikacie podano, że wynik EBITDA oczyszczony o wpływ odpisów wyniósł 1,84 mld zł wobec 1,83 mld zł rok wcześniej.

Podział na segmenty 

Skorygowany zysk EBITDA wzrósł w czwartym kwartale w segmencie poszukiwania i wydobycia, do 1,02 mld zł z 0,73 mld zł rok wcześniej oraz w segmencie wytwarzanie, do 0,24 mld zł z 0,21 mld zł rok wcześniej. Spadki zysków miały natomiast miejsce w segmentach obrotu i magazynowania (do 0,09 mld zł zysku z 0,33 mld zł zysku przed rokiem) oraz dystrybucji (do 0,53 mld zł zysku z 0,6 mld zł rok wcześniej).

W 2017 roku wynik EBITDA całej grupy wyniósł 6,55 mld zł, rosnąc z 5,97 mld zł rok wcześniej. Spółka podała, że zysk skorygowany o wpływ odpisów aktualizujących majątek trwały wyniósł 6,98 mld zł wobec 6,81 mld zł porównywalnego wyniku rok wcześniej.

Łączne przychody grupy PGNiG w ubiegłym roku wyniosły 35,86 mld zł i były wyższe od przychodów za 2016 rok, które wyniosły 33,2 mld zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że PGNiG wypracuje w całym 2017 roku odpowiednio 35,7 mld zł przychodów, 7,2 mld zł zysku EBITDA oraz 3,36 mld zł zysku netto. Publikacja raportu okresowego spółki za 2017 rok zaplanowana jest na 14 marca.

Poniżej tabela prezentująca szacunkowe wyniki PGNiG w IV kwartale 2017 roku i całym ubiegłym roku, oraz wyniki skorygowane o wpływ odpisów aktualizujących:

w mld zł IV kwartał 2016 roku 2016 rok IV kwartał 2017 roku 2017 rok
Skonsolidowane przychody 10,15 33,2 10,97 35,86
Skonsolidowany wynik EBITDA, w tym: 1,71 5,97 1,29 6,55
Poszukiwanie i Wydobycie 0,66 2,21 0,83 3,86
Obrót i Magazynowanie 0,32 0,61 -0,27 -0,46
Dystrybucja 0,59 2,56 0,53 2,49
Wytwarzanie 0,2 0,76 0,24 0,84
Skonsolidowany wynik EBIT 1,05 3,36 0,62 3,88
Skonsolidowany wynik netto 0,72 2,35 0,43 2,9
w mld zł IV kwartał 2016 roku 2016 rok IV kwartał 2017 roku 2017 rok
Skonsolidowany wynik EBITDA, w tym: 1,83 6,81 1,84 6,98
Poszukiwanie i Wydobycie 0,73 2,98 1,02 3,94
Obrót i Magazynowanie 0,33 0,63 0,09 -0,1
Dystrybucja 0,6 2,56 0,53 2,49
Wytwarzanie 0,21 0,78 0,24 0,84

Komentarz Łukasza Prokopiuka, analityka DM BOŚ

„Spółka zapowiadała, że będą one-offy, więc można się było spodziewać, że wyniki raportowane będą inne od skorygowanych. Według naszych wyliczeń skorygowana EBITDA wyniosła 1,84 mld zł w stosunku do oczekiwanych przez nas 1,9 mld zł EBITDA. Nie są to specjalnie duże różnice.

Bardzo małe różnice w stosunku do naszych założeń są w segmentach upstream i tradingu. W pierwszym wypadku EBITDA wyniosła 1,02 mld zł vs. 1 mld zł oczekiwań, a w tradingu skorygowana EBITDA wyniosła 90 mln zł vs. 100 mln zł oczekiwań.

Jedyna większa różnica jest w segmencie dystrybucji, gdzie wynik jest na poziomie 530 mln zł, a my oczekiwaliśmy 600 mln zł. Na podstawie wcześniej podanych danych wolumenowych można się było spodziewać słabszego wyniku w tym obszarze z powodu relatywnie słabszych wolumenów dystrybucyjnych. Nie jesteśmy więc specjalnie zaskoczeni.

Wydaje się, że reakcja rynku na wyniki powinna być neutralna. Nasza klasyfikacja one-offów jest trochę inna niż samej spółki, ale rozbieżności są na tyle małe, że można powiedzieć, iż wyniki są zgodne z oczekiwaniami”.

Raport poranny Kamila Kliszcza z DM MBanku

„Zwracamy uwagę, że EBITDA skorygowana podana przez spółkę na poziomie 1,84 mld zł uwzględnia tylko odpisy aktywów trwałych (0,55 mld zł z 0,77 mld zł podawanych wcześniej) i należy ją jeszcze oczyścić o odpisy sejsmiki i odwiertów na poziomie 246 mln zł. Ostatecznie więc skorygowana EBITDA wyniosła 2,09 mld zł i była zbliżona do naszych szacunków na poziomie 2,05 mld zł.

Oczyszczone wyniki w segmentach wyglądały następująco: wydobycie 1,27 mld zł (nasza prognoza 1,12 mld zł), obrót 0,09 mld zł vs prognoza 0,19 mld zł, dystrybucja 0,53 mld zł vs prognozowane 0,55 mld zł i ciepło 0,24 mld zł vs zakładane 0,26 mld zł.

Podsumowując, finalne wyniki za rok 2017 okazały się lepsze od oczekiwań konsensusu (7,23 mld zł vs 7,07 mld zł), aczkolwiek nie mamy oficjalnego konsensusu na sam 4Q.

Nasza prognoza została zrealizowana, ale nieco więcej spodziewaliśmy się po segmencie obrotu. Wyniki w tym obszarze poprawiły się jednak znacząco w stosunku do słabych rezultatów drugiego i trzeciego kwartału (średnio -0,27 mld zł EBITDA) w związku z efektem sezonowym i pierwszymi efektami liberalizacji. Nie można wykluczyć, że część zysków przesunęło się do segmentu wydobywczego (wyższe niż zakładaliśmy ceny rozliczeniowe pomiędzy segmentami w otoczeniu wysokich cen rynkowych). Podtrzymujemy naszą opinię, iż rezultaty obrotu będą ulegać dalszej znaczącej poprawie w tym roku”.

[AKTUALIZACJA: 14 lutego 2018, godz. 09:55; Komentarze analityków]

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Polska Agencja Prasowa