font_preload
PL / EN
Energetyka Gaz OZE 17 grudnia, 2013 godz. 11:13   

Piechociński: Nie ma jednego dobrego rozwiązania dla energetyki wszystkich państw UE

Janusz Piechociński

– Dzisiejsze Forum to doskonała okazja do dyskusji na temat kluczowych elementów polityki energetycznej UE. Wspólnie powinniśmy zastanowić się nad  skutecznymi rozwiązaniami dla obywateli UE w tym obszarze – powiedział wicepremier, minister Gospodarki Janusz Piechociński podczas wystąpienia na VIII Forum Energetycznym  16 grudnia 2013 r. w Sopocie.

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, że z powodu różnorodność podejścia do przyszłości energetycznej UE, konieczny jest kompromis dla stworzenia spójnej wizji w tym zakresie. – Podczas naszego dziesięcioletniego członkostwa w UE nauczyliśmy się, że nie ma jednego dobrego rozwiązania pasującego do wszystkich państw Unii. Warto jednak rozmawiać i wypracowywać scenariusz dopasowany do możliwości poszczególnych krajów – dodał.

Zdaniem wicepremiera Piechocińskiego przy formułowaniu ram polityki klimatyczno-energetycznej UE konieczne jest również uwzględnienie elementów systemu społeczno-gospodarczego.  – Powinniśmy także pamiętać o wpływie projektowanych rozwiązań na konkurencyjność oraz potencjał poszczególnych państw w zakresie inwestycji niskoemisyjnych – powiedział.

Istotną rolę w budowaniu płynności wspólnego rynku energii w opinii wicepremiera, będzie miało skuteczne wykorzystanie posiadanych złóż surowców energetycznych, w tym również niekonwencjonalnych. – Wsparcie publiczne dla nowych technologii zwiększających efektywność i bezpieczeństwo wydobycia w dłuższej perspektywie może przyczynić się do stabilizacji rynku energii i wypełnienia zobowiązań celów klimatycznych – powiedział. –Pozwoli to obniżyć ceny energii dla odbiorców końcowych, co z kolei przełoży się na wzrost konkurencyjności gospodarki UE – zaznaczył.