font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna Węgiel 11 stycznia, 2017 godz. 9:45   
REDAKCJA

Piotrowski: Pakiet zimowy to piękne ale kontrowersyjne hasła

Wiceminister Energii, Andrzej Piotrowski, fot. Ministerstwo Energii Wiceminister Energii, Andrzej Piotrowski, fot. Ministerstwo Energii

Zdaniem wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego propozycje pakietu zimowego są słuszne, ale z punktu widzenia inżyniera kontrowersyjne.

– Ten rok zaczął się od rekordu wykorzystania OZE w Polsce ale jednocześnie rekordowego zanieczyszczenia atmosfery smogiem. Te dwa elementy wyznaczają początek roku i będziemy dyskutować o tym, czy jest między nimi korelacja – mówił wiceminister energii Andrzej Piotrowski, otwierając Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL.

Piękne ale kontrowersyjne hasła

– Za dwa lata będziemy mieli spory deficyt mocy i musimy się zastanowić jak sobie z tym poradzić. Mamy propozycje nowych uregulowań, czyli tzw. pakiet zimowy. W nim w sposób bardzo obszerny objęto zagadnienia, które kojarzą się z energetyką w różnych aspektach, również środowiskowym. Są tam postawione tezy, które są pięknymi hasłami politycznymi, ale są kontrowersyjne z punktu widzenia inżyniera – ocenił uczestnik konferencji.

Efektywność energetyczna może szkodzić

– Mówiąc na przykład o pierwszej dyrektywie, która jest związana z oszczędnością energii, stwierdzenie, że najczystsza jest energia zaoszczędzona świetnie brzmi ale to nieprawda. Oszczędność może być równocześnie największym obciążeniem dla środowiska. Zawsze oszczędzamy coś kosztem czegoś. Idąc w gospodarkę efektywną energetycznie możemy trafić na rozwiązania, które sprawią, że środowisko wyjdzie na tym gorzej. Jeśli wypchniemy przemysł ciężki do krajów, w których nie ma dbałości o politykę klimatyczną, to będziemy z tym żyć na jednej kuli ziemskiej. To się na nas odbije – ocenił Piotrowski. Jego zdaniem ambicje w tym zakresie „rozjeżdżają się” w stosunku do możliwości.

30 listopada 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła projekty ośmiu nowych regulacji dla energetyki, czyli tzw. pakiet zimowy, które ma zapewnić kompleksowe ujęcie polityki energetyczno-klimatycznej. Nowe regulacje mają przejść przez Radę i Parlament Europejski i po ich rewizji wejść w życie.

Co zawiera pakiet zimowy

Fundacja ClientEarth przedstawiła zestawienie propozycji pakietu zimowego.

Propozycje uprawnień dla konsumentów energii:
1. Uprawnienie do zawarcia z dostawcą umowy opartej o dynamiczne ceny energii elektrycznej;
2. Wzmocnienie uprawnienia do wolnego wyboru dostawcy;
3. Uprawnienie do:
zawarcia umowy z agregatorem bez uzyskania zgody dostawcy,
rozwiązania umowy z agregatorem bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów,
otrzymania wszystkich danych zebranych przez agregatora w okresie trwania umowy.

Propozycje uprawnień dla aktywnego odbiorcy energii:

1. Uprawnienie do produkowania, sprzedaży, magazynowania wyprodukowanej energii bez obciążania go utrudniającymi procedurami i nieproporcjonalnymi opłatami, które nie odzwierciedlają kosztów, w szczególności opłatami sieciowymi;
2. Uprawnienie do uczestniczenia poprzez systemy zarządzania popytem.

Propozycje uprawnień dla lokalnej wspólnoty energetycznej:

1. Prawo do produkcji, sprzedaży, magazynowania wyprodukowanej energii bez obciążania jej utrudniającymi procedurami i opłatami;
2. Prawo ustanawiania i samodzielnego zarządzania sieciami lokalnymi.

Wiceminister Piotrowski odniósł się również do toczącej się na forum UE debaty o rozwiązaniach tzw. pakietu zimowego. – Potrzebna jest teraz pogłębiona merytoryczna dyskusja nad przedstawionymi propozycjami – ocenił.

Musimy określić miks energetyczny dla Polski w tym roku

– W tym roku musimy określić wstępnie miks energetyczny, by przez najbliższe 10 lat można było kontynuować rozwój energetyki w oparciu o wyznaczone kierunki – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Na pewno odnowienia wymaga około 7-10 GW mocy konwencjonalnych, poinformował wiceminister Piotrowski.

– Nie ulega wątpliwości, że w tym roku musimy określić miks energetyczny, tak by w kolejnych latach można było kontynuować rozwój – powiedział Piotrowski podczas panelu na kongresie PowerPol.

– Wiemy, że musimy odnowić źródła konwencjonalne. To odnowienie dotyczy 7-10 GW energii – dodał minister.

Wskazał, że jeśli chodzi o surowce energetyczne, Polska nie może opierać się jedynie na gazie, pozyskiwanym z jednego kierunku. Odniósł się także do wysokiej generacji ze źródeł OZE w ostatnim okresie.

– Jeżeli chcemy przenosić wzorce z zagranicy, trzeba pamiętać, że nie ma identycznych krajów, nie można tych modeli przenosić wprost – dodał.

Przypominał także o wysokim poparciu dla energetyki jądrowej, odnotowanym w ostatnim sondażu.

BiznesAlert.pl/ISBNews/Ministerstwo Energii 

AKTUALIZACJA: godz. 10:40 12.01.2017