PKEE: Elektromobliność zmniejszy emisje z sektora transportu

W związku z negatywnym wpływem emisji pochodzących z transportu na zdrowie ludzkie oraz umiarkowaną skutecznością dotychczasowych wysiłków mających na celu systematyczną redukcję emisji z sektora transportu drogowego, Polski Komitet Energii Elektrycznej („PKEE”) popiera postulaty rozwoju mobilności niskoemisyjnej zaprezentowane w komunikacie Komisji Europejskiej („KE”): „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej”[1]. Komunikat ten prezentuje wizję rozwoju niskoemisyjnego … Czytaj dalej PKEE: Elektromobliność zmniejszy emisje z sektora transportu