font_preload
PL / EN
Alert 15 lipca, 2016 godz. 15:30   
REDAKCJA

PKP zmodernizuje kolejowe przejście graniczne na Ukrainę

kolej fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A)

Więcej pociągów przez stację, bezpieczniejsza i szybsza podróż, łatwiejsza obsługa towarów na wschodniej granicy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły wart 64 mln zł przetarg na modernizację stacji Medyka. Pierwsze prace rozpoczną się w przyszłym roku. Do 2023 roku zarządca infrastruktury wyda na poprawę stacji ponad 100 mln zł. Przejście graniczne Medyka – Mościska II leży na ważnym europejskim korytarzu transportowym Niemcy – Polska – Ukraina.

PLK ogłosiły wart 64,5 mln złotych przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Inwestycja jest częścią dużego projektu pn. „Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka – Mościska II”, który zapewni zwiększenie dostępności kolejowego przejścia granicznego, skrócenie czasu obsługi przesyłek oraz poprawę konkurencyjności kolei w transporcie ładunków przez granicę wschodnią.

Szybciej i bezpieczniej przez stację Medyka

PLK wymienią ponad 12 km torów i urządzenia srk w rejonie stacji Medyka. Prace dotyczą zarówno toru normalnego (880 m) jak i szerokiego (11,8 km) po polskiej stronie. Ponadto projekt zakłada wydłużenie czterech torów o 200 m (do 1050 m), co zapewni możliwość przyjmowania dłuższych składów towarowych z Ukrainy oraz szybszego odprawiania pociągów.

Sprawniejszy przejazd przez stację ułatwią 54 nowe rozjazdy oraz przebudowa prawie 7 km sieci trakcyjnej. W ramach zadania zarządca infrastruktury odnowi i przebuduje 35 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów oraz przepustów). Po zakończeniu prac w grudniu 2019 roku pociągi towarowe pojadą dwukrotnie szybciej z prędkością 40 km/h (obecnie jest 20km/h).

Sprawniejszy przewóz towarów na wschód

Prace PLK zaplanowane na terenie województwa podkarpackiego na lata 2022 – 2023 obejmą 7 dojazdowych odcinków linii kolejowych do terminali przeładunkowych oraz stacje: Żurawica, Krówniki, Chałupki Medyckie i Hurko. Środki finansowe na realizacje zadania pochodzą z budżetu państwa.

PLK wymienią 47 rozjazdów m.in. na odcinku Żurawica – granica państwa oraz w obrębie stacji Żurawica. Poprawi się tor normalny i szeroki na odcinku Hurko – Krówniki oraz na tych stacjach. Zaplanowano kompleksową modernizację torów szlakowych i głównych na długości ponad 26 km (w tym 10 km toru szerokiego), a także wymianę urządzeń srk. Remont obejmie 13 obiektów inżynieryjnych.

Kolejowe przejście graniczne Medyka – Mościska jest pierwszym pod względem wielkości pracy przewozowej na granicy polsko – ukraińskiej. Zaplanowana modernizacja poprawi bezpieczeństwo ruchu pociągów, a także skróci czas przejazdu.

Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez Polskie Linie Kolejowe inwestycjom polepszy się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych, co wpłynie na wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów względem transportu drogowego.