font_preload
PL / EN
Alert PAP 6 lutego, 2017 godz. 6:45   
REDAKCJA

Połączenie PERN i OLPP potrwa do 2018 roku

pern ropa Naftoport. Fot. PERN

Finalizacja połączenia PERN i OLPP, strategicznych podmiotów krajowego rynku ropy naftowej i paliw płynnych, planowana jest z początkiem 2018 r. Obecnie trwają intensywne prace nad planem i harmonogramem integracji obu tych spółek.

– Planuje się, że zintegrowany podmiot rozpocznie działalność od 1 stycznia 2018 r. – poinformował w piątek PERN odpowiadając na pytania PAP.

Porządkowanie rynku

Jak zaznaczyła spółka, decyzję o przystąpieniu do połączenia w formie przejęcia OLPP przez PERN podjęto „realizując wytyczne właściciela – Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra Piotra Naimskiego”, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

PERN podkreślił, że głównym celem połączenia „jest uporządkowanie rynku naftowo-paliwowego oraz zwiększenie potencjału biznesowego i rozwojowego” tej spółki, „a w konsekwencji całej grupy kapitałowej”.

– Kluczowymi przesłankami są podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie jeszcze większej stabilności logistyki naftowo-paliwowej poprzez połączenie uzupełniających się potencjałów PERN i OLPP – zaznaczyła spółka. Po połączeniu z OLPP, jak zapowiedział PERN, „powstanie silny podmiot, który będzie mógł zaoferować swoim klientom bardziej kompleksowy i zintegrowany zakres usług”.

„W tej chwili trwają intensywne prace nad przygotowaniem planu i szczegółowego harmonogramu połączenia obu spółek” – zaznaczył PERN. Wyjaśnił jednocześnie, że Naftor i Naftoserwis, czyli spółki zależne OLPP, „nie będą włączone w obecny proces integracji” – oba te podmioty od 1 stycznia 2018 r. staną się „spółki córkami” PERN.

Informując w minioną środę o rozpoczęciu procesu integracji z OLPP, PERN podkreślił m.in., że „połączona organizacja będzie mogła efektywniej realizować swoje funkcje i rozwijać możliwości na rynku logistyki naftowej i paliwowej”.

PERN posiada 100 proc. udziałów w OLPP. W skład grupy kapitałowej PERN należą też spółki: Naftoport, Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury – CDRiA, a także Petromor, Siarkopol Gdańsk oraz Sarmatia.

OLPP – Operator Logistyczny Paliw Płynnych – to spółka powstała w 1997 r. po wydzieleniu baz paliwowych z ówczesnej Centrali Produktów Naftowych – CPN. Obecnie jest to największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada ok. 60 proc. udziału w rynku krajowym tego segmentu. Spółka ma 19 czynnych baz paliw, których łączna pojemność wynosi ok. 1,8 mln metrów sześć. Składowane są tam m.in. paliwa do bieżącej dystrybucji, a także państwowe rezerwy tych produktów. Oprócz koncesji na magazynowanie paliw, OLPP posiada koncesje na ich wytwarzanie i obrót nimi.

PERN to państwowy podmiot, który zarządza w Polsce siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także dwóch rafinerii w Niemczech: PCK Schwedt i Mider Spergau. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do Naftoportu. Także w Gdańsku spółka posiada Terminal Naftowy, działający jako hub morski, o łącznej pojemności magazynowej 375 tys. metrów sześc. z przeznaczeniem na różne gatunki ropy naftowej. Nowa strategia PERN do 2020 r. zakłada m.in. nakłady na inwestycje na poziomie ok. 500 mln zł oraz wzrost EBIDTA o 34 proc., z 511 mln zł do 680 mln zł. Spółka, jak zapowiadał po ogłoszeniu zaktualizowanych strategicznych celów jej prezes Igor Wasilewski, chce stać się liderem w Europie Centralnej logistyki surowcowej i paliwowej.

Polska Agencja Prasowa