font_preload
PL / EN
Alert 26 września, 2017 godz. 15:00   
REDAKCJA

Polska rozmawiała z Estonią o reformie systemu handlu emisjami

MS1 fot. Ministerstwo Środowiska

Najistotniejsze kwestie znajdujące się aktualnie na agendzie europejskiej były tematem spotkania prof. Jana Szyszko z Panem Siimem Kiislerem, ministrem środowiska Estonii. Rozmowy w których uczestniczyli również Pan Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik Rządu ds. polityki klimatycznej oraz wiceministrowie środowiska Estonii odbyły się 24-25 września 2017 r. w Tucznie.

Estonia sprawuje obecnie funkcję Prezydencji w Radzie UE i odgrywa kluczową rolę w negocjacjach. Była to więc dobra okazja do przedstawienia polskich postulatów odnośnie rewizji dyrektywy EU ETS oraz projektów rozporządzeń ws. sektorów non-ETS i LULUCF. Poza rozmowami dot. aktualnych tematów, spotkanie było możliwością wymiany doświadczeń w zakresie ochrony klimatu, ochrony bioróżnorodności oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.

Spotkanie połączone było z wizytą studyjną, w trakcie której goście odwiedzili stację badawczą do monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla, która znajduje się na terenie Nadleśnictwa Tuczno.

Ministerstwo Środowiska