font_preload
PL / EN
Alert 30 sierpnia, 2017 godz. 7:15   
REDAKCJA

Polska liczy na długofalowe zaangażowanie USA we flankę wschodnią

mon Fot. por. Robert Suchy/CO MON

We wtorek podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski, przyjął delegację USA pod przewodnictwem amerykańskiego senatora Roberta Johnsona z Partii Republikańskiej. Senator Johnson jest m.in. przewodniczącym komisji ds. bezpieczeństwa narodowego oraz członkiem komisji ds. budżetu i spraw zagranicznych.

Wiceminister Szatkowski podziękował za amerykańskie zaangażowanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa europejskiego. Docenił wzmocnioną obecność wojskową USA na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce. Wyraził także oczekiwanie, że zaangażowanie to będzie miało charakter długofalowy, jednocześnie podkreślając już podjęte i planowane przez naszą stronę działania ukierunkowane na zapewnienie jak najlepszych warunków stacjonowania wojsk sojuszniczych w Polsce.

Rozmówcy omówili również inne obszary współpracy dwustronnej Polski i USA, m.in. w zakresie planowanego pozyskania przez Siły Zbrojne RP zestawów PATRIOT. Poruszyli także kwestie związane z bezpieczeństwem europejskim, w tym rosyjsko-białoruskie ćwiczenie pk. ZAPAD 17.

Senator Johnson wyraził słowa uznania za utrzymywanie przez Polskę wysokiego poziomu wydatków na obronność i ambitny program modernizacji sił zbrojnych. Docenił ponadto zaangażowanie RP w bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym udział w misji NATO w Afganistanie i koalicji przeciwko tzw. państwu islamskiemu.

Senator Johnson podczas wizyty w Europie odwiedzi także Grecję, Serbię, Turcję i Kosowo.

Ministerstwo Obrony Narodowej