font_preload
PL / EN
Energia elektryczna Infrastruktura 24 lutego, 2017 godz. 11:00   
KOMENTUJE: Agata Rzędowska

Polska na początku drogi do elektromobilności. Dyskusja w Sejmie RP (RELACJA)

tauron_samochod_elektryczny_2 Wiceminister energii Michał Kurtyka, fot. Tauron

Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii pod przewodnictwem posła Ireneusza Zyski dyskutował po raz kolejny na temat elektromobilnosci i jej kluczowych zagadnień z perspektywy polskiej. Jako pierwsza zabrała głos podsekretarz w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz przybliżając planowane działania międzyresortowe, które w tej chwili są przygotowywane a które niebawem wejdą w życie – pisze Agata Rzędowska, redaktor BiznesAlert.pl.

e-Bus i E-Car

Kluczowe są tu dwa projekty: e-Bus i e-Car. O ile ten pierwszy nie budzi tak wielkich emocji, o tyle projekt samochodu elektrycznego polskiej produkcji wywołuje wiele emocji. Trzy kluczowe dokumenty, które wprowadzą Polskę w elektromobilność to: Plan rozwoju elektromobilności, Ustawa o elektromobilnosci i Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Pojazdy autonomiczne

Drugim zaproszonym mówcą był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański z Politechniki Warszawskiej. W jego wystąpieniu tematyka pojazdów elektrycznych mających poruszać się po polskich drogach ujęta była w ramy pojazdów autonomicznych. Profesor Choromański jest entuzjastycznie nastawiony do elektromobilności, jednak dostrzega pewne pułapki i a w swoim wystąpieniu wskazał także obszary, pomijane przez zespoły legislacyjne, o których wspomniała Jadwiga Emilewicz. Według Choromańskiego Polska powinna podążać za światowymi megatrendami i pracować nad pojazdami autonomicznymi, które zrewolucjonizują transport. Potrzebne nam są innowacje w tej dziedzinie o zasięgu conajmniej europejskim, żebyśmy byli szanowanym partnerem i ugruntowali pozycję na rynku motoryzacyjnym. Pojazdy autonomiczne muszą być, jak mówił profesor, skorelowane z miejskimi systemami bezpieczeństwa dlatego jego zespół na Politechnice Warszawskiej pracuje nad projektem autonomicznych pojazdów elektrycznych poruszających się po estakadach. Choromański wspomniał także o niewystarczającym, według niego, skierowaniu uwagi autorów projektów z zakresu elektromobilności na recykling i remanufacturing.

Jak mówił, jest to na zachodzie biznes dochodowy, w Polsce pomijany. Jednym ze wskazanych przez profesora wymiarów ogólnie mobilności, było dostosowywanie komunikacji do potrzeb społeczeństw starzejących się. To także wymiar dotychczas przez ustawodawców nieporuszany. Przytoczone przez profesora przykłady samochodów autonomicznych Tesli i Google pokazują, że wyścig trwa w najlepsze, a Polska nie bierze w nim udziału. Według Choromańskiego zmiana przeniesienia napędu, która odbywa się w największych firmach motoryzacyjnych, nie pozostawia złudzeń, że nasz program e-Car nie ma szans na powodzenie.

Swoją opinie profesor opiera o stwierdzenie, że o ile Polska jako podwykonawca produkuje części zamienne do samochodów (także elektrycznych już teraz) to nie ma doświadczenia w systemach elektronicznych i oprogramowaniu dla samochodów. Jak podkreślał, kolosalne doświadczenie gigantów motoryzacyjnych w tym obszarze może spowodować, że nie uda nam się ich dogonić. Według prognoz do 2025 roku 30% pojazdów na drogach amerykańskich stanowić będą pojazdy autonomiczne, w których około 50% ceny to będzie koszt softwaru i hardwaru. Profesor poruszył także problem braku wymiany doświadczeń między polskimi ośrodkami badawczymi, które realizują projekty z dziedziny elektromobilności.

Stacje ładowania pojazdów zasilane „zielonym” prądem z biogazowni

Jako ostatnia z prelegentów zabrała głos Sylwia Kopyszko z Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności (związana także  jako prezes zarządu z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego). Wystąpienie Sylwii Kopyszko koncentrowało się na możliwościach jakie daje istniejąca już sieć rolniczych biogazowni w kontekście rozwoju elektromobilności i infrastruktury ładowania. Mówiła także o potrzebie powołania izby gospodarczej, która będzie scalać producentów energii z odnawialnych źródeł. Jej organizacja PSE, będzie się starała przygotowywać propozycje legislacyjne i działać na rzecz konsolidacji branży po to by stać się elementem rewolucji motoryzacyjnej, która na świecie przyspiesza. Mówiła także o tym by promować „zielony” prąd, który może zasilać niezależnie i bardzo stabilnie stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wskazywała na potencjał lokalizacji takich stacji ładowania, dzięki rozległej sieci rolniczych biogazowni. Wskazywała także jakie widzi walory indywidualnych pojazdów elektrycznych czyli, niskie koszty utrzymania i niska awaryjność, które według niej powinny być bardziej eksponowane w promowaniu elektromobilności. Kopyszko w swojej prezentacji wskazała także bariery rozwoju elektromobilności jakie zauważa. Trzy podstawowe to: ograniczony dostęp do informacji na temat możliwości przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej u operatorów energetycznych, brak systemów wymiany danych na temat rynku elektromobilnego oraz upowszechnienia i wykorzystania gromadzonych danych o rynku i brak możliwości identyfikacji inicjatyw podejmowanych przez różne środowiska.

Krótka dyskusja, która odbyła się po wystąpieniach ekspertów dotyczyła źródeł finansowania, stabilizacji systemu energetycznego, pojazdów elektrycznych jako mobilnych źródeł energii i wzrostu obciążenia sieci elektroenergetycznych przez pojazdy elektryczne. Pojawiła się także kwestia wytycznych dotyczących budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i miejsca spółek energetycznych w tym tworzącym się systemie.