font_preload
PL / EN
Bezpieczeństwo 26 listopada, 2015 godz. 10:05   
REDAKCJA

Polski oficer doradzał na austriackiej akademii wojskowej

ćwiczeniawojskowedowódcy

– Moje, „inne” bo traktowane jako niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania sytuacji taktycznej, a w tym użycia artylerii, czy wsparcia lotniczego spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem kadry austriackiej uczelni – skomentował swój udział w ćwiczeniu „Roadblock” pułkownik Michał Rohde z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.


Pułkownik Rohde pełnił kluczową funkcje podczas czterodniowego ćwiczenia dowódczo – sztabowego wspomaganego komputerowo pk. „Roadblock”, które zostało przeprowadzone przez austriacką Terezjańską Akademię Wojskową w Wiener Neustadt.

– Moja rola polegała na pełnieniu obowiązków dowódcy jednego z dwóch batalionów oraz doradzaniu, sprawdzaniu i ogólnie mówiąc mentorowaniu wszystkich oficerów biorących udział w ćwiczeniu pod względem merytorycznego przygotowania do planowania i prowadzenia walki na szczeblu batalion/kompania w ramach podstawowych działań taktycznych – powiedział płk Rohde o swoich zadaniach podczas ćwiczenia. Drugim batalionem dowodził oficer austriacki.

„Roadblock” było sprawdzianem dla oficerów kończących kurs sztabowy szczebla batalionu oraz kurs dowódców kompanii.

Ćwiczenie było podzielone na dwie fazy. W pierwszej oficerowie kursu sztabowego, szczebla batalionu zrealizowali pełny proces decyzyjny zakończony postawieniem zadań. W drugiej części, uczestnicy kursu dla dowódców kompanii zweryfikowali możliwość wykonania otrzymanych zadań przy wykorzystaniu systemów symulacyjnych.

Na potrzeby ćwiczenia zostały zorganizowane stanowiska dowodzenia batalionów oraz punkty dowódczo – obserwacyjne dowódców kompanii. Meldunki dowódców kompanii na stanowiska dowodzenia batalionów realizowane były poprzez radiostacje zgodnie z procedurami radiowymi i obejmowały sytuację wypracowana przez system symulacyjny. Kandydaci na dowódców kompanii poddawani byli sprawdzeniu umiejętności prowadzenia działań takich jak marsz, natarcie czy obrona oraz reagowania na problemy taktyczne.

Ćwiczenia wspomagane komputerowo „Roadblock” realizowane są przez austriacką Terezjańską Akademię Wojskową w Wiener Neustadt dwa razy w roku. Ich organizacja pozwala na przeszkolenie i sprawdzenie oficerów na różnych poziomach w niemal realistycznych warunkach. Zapewniają to wykorzystywane systemy symulujące działania wojsk, które umożliwiają sprawdzenie nie tylko poprawności rozwiązań przyjętych podczas planowania, ale także monitorowania sytuacji, realizacji zadań oraz korygowania sytuacji taktycznej podgrywanej przez system symulacyjny.

*****

Pułkownik Michał Rohde, na co dzień pełni obowiązki na stanowisku Zastępcy Szefa Połączonego Centrum Operacyjnego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, kursu w Akademii Wojsk Lądowych w Fort Knox w USA, studiów w poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz podyplomowych studiów operacyjno-taktycznych i kursu dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej. Pięć razy służył w polskich kontyngentach wojskowych – w Kosowie, Iraku (dwa razy) i Afganistanie (dwa razy).

Zajmował stanowiska dowódcy plutonu i zastępcy dowódcy kompanii w 2 batalionie czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej, był oficerem sztabowym i szefem sekcji w sztabach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W latach 2010-2015 był najpierw zastępcą dowódcy, a następnie dowódcą batalionu zmechanizowanego w 10 BKPanc. W Afganistanie sprawdził się jako szef taktycznego centrum operacyjnego polskiego kontyngentu (w roku 2010) i dowódca Taktycznego Zgrupowania Bojowego (w 2013 roku).

Źródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych