font_preload
PL / EN
Alert 27 grudnia, 2017 godz. 6:45   
KOMENTUJE: Roma Bojanowicz

Pierwszy gaz kaspijski trafi do Europy do 2020 roku

gaz gas infrastruktura energetyka

Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marosza Szefczovicza Południowy Korytarz Gazowy jest ważnym projektem dla całego regionu Europy Południowo-Wschodniej. Azerbejdżan jako jeden z krajów współtworzących ten projekt jest bardzo ważnym, strategicznym partnerem energetycznym dla Unii Europejskiej.

– Mogę potwierdzić, że osiągnięto znaczne postępy we wszystkich pracach prowadzonych wzdłuż Południowego Korytarza Gazowego od czasu inauguracji Gazociągu Transanatolijskiego w Kars w Turcji w marcu 2015 r. i Gazociągu Transadriatyckiego w Salonikach w Grecji w maju 2016 r. Wraz z naszymi azerskimi partnerami spodziewamy się, że pierwsze dostawy gazu popłyną do 2018 r. do Turcji, a do 2020 r. do UE – powiedział unijny komisarz.

Szefczovicz podkreślił również rolę Południowego Korytarza Gazowego w osiąganiu celów UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. – W ramach naszych wysiłków na rzecz stworzenia silnej Unii Energetycznej kształtującej przyszłą politykę klimatyczną, zwiększenie bezpieczeństwa, solidarności i zaufania poprzez dywersyfikację dostawców i tras energetycznych w Europie, co ma zasadnicze znaczenie dla poprawy konkurencyjności i obniżenia cen dla konsumentów w UE. Południowy Korytarz Gazowy odgrywa kluczową rolę w naszej strategii osiągania tych celów – dodał.

Korytarz Południowy. Grafika: BiznesAlert.pl

Korytarz Południowy. Grafika: BiznesAlert.pl

– Aby lepiej koordynować rozwój dobrze funkcjonującego rynku gazu ziemnego w regionie, ściśle współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w niedawno utworzonej Grupie ds. Łączności Gazowej Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (CESEC). Dostawy gazu z Azerbejdżanu mogłyby być potencjalnie ważnym alternatywnym źródłem energii dla całych Bałkanów Zachodnich, dlatego ściśle współpracujemy z naszymi partnerami z Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej w Wiedniu w celu ułatwienia rozwoju infrastruktury służącej do przesyłu gazu ziemnego i niezbędnego połączenia międzysystemowego w regionie – zaznaczył również komisarz.

Południowy Korytarz Gazowy

Południowy Korytarz Gazowy jest dla UE jednym z priorytetowych projektów energetycznych. Przewiduje transport gazu z regionu Morza Kaspijskiego do krajów europejskich przez Gruzję i Turcję. Gaz, który ma zostać wydobyty z pola Shah Deniz w Azerbejdżanie w ramach Etapu 2 jest uważany za główne źródło węglowodorów dla Południowego Korytarza Gazowego. Inne źródła mogą również połączyć się z tym projektem Na późniejszym etapie rozwoju infrastruktury istnieje możliwość tłoczenia gazu z innych kierunków.

Azernews/Roma Bojanowicz