Prezydent Chorwacji dla BA: Trump obiecał wsparcie LNG dla Trójmorza

7 lipca 2017, 07:31 Energetyka
KolindaGrabarKitarovic640

BiznesAlert.pl rozmawia z Prezydent Chorwacji, Kolindą Grabar-Kitarović.

BiznesAlert.pl: Jak Pani Prezydent ocenia swoje spotkanie w Warszawie z prezydentem Donaldem Trumpem?

Kolinda Grabar-Kitarović: W dwustronnej rozmowie ze mną prezydent Trump żywo interesował się projektem LNG na wyspie Krk. To bardzo ważne. Także w szerszym kontekście, bezpieczeństwa energetycznego regionu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Dla Chorwacji to kluczowy projekt, a jego realizacja zaczęła nabierać przyspieszenia. Przygotowujemy się do decyzji o konkretach realizacji pływającego terminala na Krku oraz budowie koniecznych gazociągów. Planujemy kupić odpowiedni statek. Ale sam terminal LNG to dopiero jeden segment infrastruktury gazowej. Drugi to infrastruktura. Dla zaopatrywania w gaz krajów naszego regionu konieczna jest realizacja odpowiedniego systemu przesyłowego. Interkonektorów łączących gazociągi w Chorwacji z naszymi sąsiadami z zachodu, ze wschodu i z północy. Połączenie z terminalem w Świnoujściu. Stworzenie Gazowego Korytarza Północ-Południe.

Z uwzględnieniem Ukrainy?

Oczywiście,  Ukraina jest dla tej naszej koncepcji Trójmorza bardzo ważna. Dla bezpieczeństwa energetycznego regionu naturalnie też. Nasza przyszła infrastruktuktura przesyłowa musi obejmować Ukrainę.

Polski terminal LNG w Świnoujściu przyjął dostawę gazu skroplonego z USA. Czy perspektywa terminala na Krk to m.in. dostawy amerykańskiego LNG?

W czasie dzisiejszego spotkania prezydent Trump ponownie zapowiedział udzielenie wsparcia, aby nasz terminal został w terminie oddany do użytku. Podkreślił też, że Stany Zjednoczone mają kolosalne zasoby gazu, mogą każdemu państwu zapewnić dywersyfikację dostaw taniego surowca. Terminal LNG na wyspie Krk jest w tym sensie także w interesie amerykańskim. Prezydent Trump zapewnił, że USA udzielą wszelkiej pomocy państwom Trójmorza dla realizacji  bezpieczeństwa energetycznego. Zapewnił też, że Stany Zjednoczone nigdy nie będą wykorzystywać energii dla zdominowania politycznego innych państw. Chcą być naszym rzetelnym handlowym partnerem.

Rozmawiała Teresa Wójcik