font_preload
PL / EN
Alert PAP 12 czerwca, 2018 godz. 9:30   
REDAKCJA

Produkcja i zużycie energii w Polsce. PSE prezentuje dane za maj

swiatlo energia żarówka prąd fot. pixnio.com/CC

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w maju wyniosła 12.542 GWh, co oznacza, że spadła o 3,78 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-maj produkcja wyniosła 68.519 GWh, o 2,60 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W maju zużycie energii w Polsce wyniosło 13.406 GWh energii elektrycznej, tj. tyle co rok temu. W okresie styczeń-maj zużycie wyniosło 71.661 GWh, o 1,54 proc. więcej rdr.

Źródło: CIRE.PL

 

Lp. Wyszczególnienie Maj Narastająco od stycznia do maja
2017 r.
[GWh]
2018 r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2017 r.
[GWh]
2018 r.
[GWh]
Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 13 034 12 542 -3,78 70 349 68 519 -2,6
1.1 Elektrownie zawodowe 11 389 11 020 -3,24 60 222 58 976 -2,07
1.1.1 El. zawodowe wodne 264 185 -29,79 1 225 1 229 0,27
1.1.2 El. zawodowe cieplne 11 125 10 835 -2,61 58 997 57 747 -2,12
1.1.2.1 na węglu kamiennym 6 253 6 158 -1,52 33 991 33 705 -0,84
1.1.2.2 na węglu brunatnym 4 393 3 944 -10,21 22 343 19 989 -10,53
1.1.2.3 gazowe 480 732 52,72 2 664 4 053 52,17
1.2 El. inne odnawialne 12 22 78,21 64 120 87,48
1.3 El. wiatrowe 866 755 -12,83 5 645 5 126 -9,2
1.4 Elektrownie przemysłowe 767 745 -2,81 4 417 4 298 -2,7
2. Saldo wymiany zagranicznej 372 864 132,48 225 3 142 1 293,6
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 13 406 13 406 0 70 574 71 661 1,54

Polska Agencja Prasowa/Polskie Sieci Elektroenergetyczne