font_preload
PL / EN
Alert PAP 14 lutego, 2018 godz. 13:30   
REDAKCJA

PSE: Niższa produkcja energii elektrycznej w Polsce w styczniu

linie energia elektryczna Linia elektroenergetyczna. fot. pixabay.com

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w styczniu wyniosła 14.766 GWh, co oznacza spadek o 7,6 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku – wynika z danych PSE.

W styczniu zużycie energii w Polsce wyniosło 15.366 GWh energii elektrycznej, tj. o 1,11 proc. mniej niż rok wcześniej.

Wyszczególnienie Styczeń
2017 r.
[GWh]
2018 r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 15 980 14 766 -7,6
1.1 Elektrownie zawodowe 13 829 12 190 -11,85
1.1.1 El. zawodowe wodne 182 322 77,6
1.1.2 El. zawodowe cieplne 13 647 11 868 -13,04
1.1.2.1 na węglu kamiennym 8 004 6 943 -13,25
1.1.2.2 na węglu brunatnym 5 100 4 107 -19,46
1.1.2.3 gazowe 544 817 50,19
1.2 El. inne odnawialne 12 19 55,96
1.3 El. wiatrowe 1 125 1 596 41,94
1.4 Elektrownie przemysłowe 1 015 960 -5,41
2. Saldo wymiany zagranicznej -442 601
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 15 538 15 366 -1,11

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Polska Agencja Prasowa