font_preload
PL / EN
Alert 9 listopada, 2018 godz. 16:15   
REDAKCJA

PSE podsumowały aukcję testową na rynku mocy

linie energia elektryczna fot. pixabay.com

PSE przeprowadziły 8 listopada aukcję testową na rynku mocy. Jej celem było zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzących aukcjach głównych. W aukcji testowej uczestniczyło 96 użytkowników pełniących rolę oferenta, którzy złożyli łącznie 871 ofert/oświadczeń.

Aukcja testowa została poprzedzona procesami testowych certyfikacji, które zostały przeprowadzone 5 i 6 listopada. W wyniku tych certyfikacji, 61 testowych dostawców mocy utworzyło łącznie 409 jednostek rynku mocy o całkowitym oferowanym obowiązku mocowym równym 34 473,383 MW.

Aukcja zakończyła się w rundzie 5, z ceną zakończenia aukcji równą 1 999,94 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych objęta ww. ceną wyniosła 14 995,036 MW. Wykaz jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję testową dostępny jest na stronie internetowej PSE

Zgodnie z opublikowanymi „Zasadami aukcji testowej”, dostęp do rejestru testowego zostanie trwale zablokowany.
PSE podkreśla, że wszelkie czynności uczestników aukcji testowej miały charakter wyłącznie symulacyjny i nie rodzą żadnych skutków prawnych i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora.

Zgodnie ustawą o rynku mocy, pierwsza aukcja główna na rok dostaw 2021 odbędzie się dnia 15 listopada 2018 r. Szczegóły dotyczące tej aukcji są również dostępne na stronie internetowej OSP.

CIRE.PL