font_preload
PL / EN
Alert 7 grudnia, 2017 godz. 11:00   
REDAKCJA

PSE rozpoczęło konsultacje w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Świebodzice

Majatek_sieciowy_17
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Świebodzice była 7 grudnia 2017 r. tematem rozmów Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To pierwsze z serii spotkań, w ramach których PSE będą prowadzić konsultacje poświęcone realizacji inwestycji.

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice to inwestycja celu publicznego, która ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla ponad trzech milionów mieszkańców województwa dolnośląskiego. Stan techniczny obecnej linii 220 kV, eksploatowanej od 1962 r. wymaga zdecydowanych działań, które zagwarantują nieprzerwane zasilanie domów, przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa.

Ostatnie ekstremalne zjawiska pogodowe pokazały pilną potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego blisko 3 milionów mieszkańców Dolnego Śląska. Dla dużych partnerów gospodarczych, inwestujących na Dolnym Śląsku stabilność dostaw energii elektrycznej jest także jednym z najważniejszych czynników, które decydują o atrakcyjności naszego regionu. Dlatego wspieram każdą inicjatywę poprawiającą stan infrastruktury elektroenergetycznej w województwie dolnośląskim. Zostałem zapewniony, że inwestycja będzie prowadzona w dialogu z włodarzami gmin oraz lokalnymi społecznościami. Popieram tę inicjatywę i liczę na podobne poparcie ze strony przedstawicieli gmin, przez które przebiega linia – powiedział Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Realizacja tego typu przedsięwzięć infrastrukturalnych jest złożonym, długotrwałym i trudnym społecznie procesem. Dlatego już na etapie opracowywania koncepcji i założeń inwestycji, specjaliści PSE rozpoczynają proces konsultacji. W spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w3e Wrocławiu wzięli udział przedstawiciele samorządu z 16 gmin, przez które będzie przebiegać linia. W kolejnych etapach będą organizowane spotkania informacyjne także w poszczególnych sołectwach na trasie linii oraz z właścicielami gruntów.

Transparentna polityka informacyjna jest dla PSE priorytetem. Będziemy prowadzić dialog ze stroną społeczną przez cały okres przygotowania i prowadzenia inwestycji. Mamy nadzieję, że świadomość znaczenia tego przedsięwzięcia dla bezpieczeństwa energetycznego regionu pomoże w pozyskaniu społecznej akceptacji i wsparcia zainteresowanych stron dla realizacji inwestycji – powiedział Michał Wójcik, dyrektor programu w PSE Centralnej Jednostce Inwestycyjnej