font_preload
PL / EN
Alert 6 czerwca, 2016 godz. 7:15   
REDAKCJA

Polacy przekonują, że ograniczenia dostaw energii przez Litwę to kwestia techniczna, a nie polityka

Zdjęcie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zdjęcie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

(CIRE/Polskie Sieci Elektroenergetyczne)

Odnosząc się do informacji o prowadzonym w Polsce i na Litwie dochodzeniu, które ma na celu sprawdzenie czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie łamią przepisów Unii Europejskiej wprowadzając limity na import energii z Litwy, PSE zapewniają, ze udostępniają maksymalne, technicznie dostępne zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link.

– Ze swej strony, PSE w sposób niedyskryminacyjny wobec wszystkich uczestników rynku udostępniają maksymalne, technicznie dostępne zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link. Każdorazowo, dostępne zdolności przesyłowe LitPol Link są podawane do wiadomości wszystkich uczestników rynku za pośrednictwem giełd towarowych TGE S.A. oraz NordPool Spot – czytamy w komunikacie operatora.

Jak podała Polska Agencja prasowa powołując się na informacje z litewskiej Narodowej Komisji Kontroli Energii i Cen, do Komisji Europejskiej i polskich organów nadzoru miały wpłynąć żądanie od uczestnika rynku domagającego się wyjaśnień w sprawie ograniczenia z polskiej strony przesyłu energii do zera w czasie godzin nocnych na połączeniu LitPol Link.

Z informacji PAP wynika, że dochodzenie zostało wszczęte, ponieważ estoński państwowy koncern energetyczny Eesti Energia złożył w kwietniu wniosek z pytaniem, czy ograniczenia są zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

PSE tłumaczy, że jak w przypadku każdego połączenia międzysystemowego również w odniesieniu do mostu energetycznego z Litwą, udostępniane zdolności przesyłowe muszą brać pod uwagę ograniczenia techniczne pracy połączonych systemów elektroenergetycznych. PSE przypomina jednocześnie, że zgodnie z przepisami prawa europejskiego, uczestnikom rynku udostępnia się maksymalne zdolności połączeń międzysystemowych przy zachowaniu standardów bezpiecznej pracy systemów elektroenergetycznych.

Jednocześnie PSE zapewnia, że ograniczenia techniczne, które dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zmuszone jest uwzględniać w godzinach nocnych, mają charakter niedyskryminacyjny, proporcjonalny do wymagań technicznych bezpieczeństwa systemu oraz tymczasowy.

PSE podkreśla również, że jego wolą jest wyeliminowanie tych ograniczeń tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.