font_preload
PL / EN
Alert 2 lipca, 2018 godz. 6:30   
REDAKCJA

PSEW apeluje do branży wiatrowej w sprawie podatku od nieruchomości

oze energetyka energia odnawialna wiatrak

W związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i przywróceniem zasad opodatkowania farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości sprzed 1 stycznia 2017, zarząd Polskiego Stowarzyszania Energetyki Wiatrowej zaapelował do branży, aby w rozmowach z samorządami szukała rozwiązań kompromisowych dla obu stron rozwiązań.

Zarząd PSEW zaapelował do właścicieli farm wiatrowych, aby w rozmowach z przedstawicielami samorządów lokalnych, na terenie których zlokalizowane są ich instalacje, starali w miarę możliwości wypracować rozwiązania uwzględniające sytuację obu stron.

– Mając świadomość jak mocno tzw. ustawa odległościowa uderzyła w ekonomiczne podstawy Państwa biznesowych przedsięwzięć, zwracamy uwagę, że nieścisłości regulacyjne, powstałe na gruncie tego aktu prawnego, mają swoje poważne konsekwencje budżetowe także dla naszych partnerów po stronie samorządów lokalnych – podkreśla zarząd PSEW w swoim apelu.

Według zarządu PSEW bieżąca nowelizacja ustawy OZE, która ma przywrócić zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości sprzed 1 stycznia 2017 roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, to szansa na powrót do normalności, do sytuacji w której obydwie strony – gminy i inwestorzy są beneficjentami inwestycji wiatrowych. W związku ze zmianami przepisów zarząd stowarzyszenia rekomenduje właścicielom farm podejmowanie działań mających na celu znalezienie rozwiązań kompromisowych dla obu stron, bez szkody dla żadnej z nich. W jego ocenie dobrym rozwiązaniem byłoby dążenie we wzajemnych relacjach do tego, aby wpłacone nienależnie kwoty były rozpatrywane jako nadpłata podatku na lata następne.

Przypominamy, że niejasności interpretacyjne dotyczące sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości spowodowały, że gminy w różny sposób interpretują prawo i w rezultacie w niektórych gminach podatek jest wyższy (naliczany od części budowlanej i technicznej wiatraka), a w innych niższy (naliczany tylko od części budowlanej). Nowelizacja rozwiązuje ten problem wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. w brzmieniu bardziej korzystnym dla właścicieli farm, w efekcie opodatkowana ma być tylko część budowlana.

W trakcie prac nad nowelizacja w Senacie, zwrócono jednak uwagę, że zmiana dokona się podczas roku podatkowego i może uderzyć w niektóre samorządy. Dlatego pojawił się wniosek, by zmiany weszły w życie od stycznia przyszłego roku. Jego autorzy przekonywali, że samorządy obawiają się, że zmiana ta może spowodować problemy finansowe w trakcie roku budżetowego, zwłaszcza dla małych wiejskich gmin, na terenie których znajdują się turbiny wiatrowe. Argumentowali, że gminy uzyskujące dochody z podatku od nieruchomości będą musiały zwrócić podatnikom tegoroczny podatek wraz z odsetkami. Jednak wniosek został odrzucony, a wiceminister energii Krzysztof Tobiszowski przekonywał, że gminy mogą porozumieć się z operatorami wiatraków ws. rozłożenia zobowiązań.

CIRE.PL