font_preload
PL / EN
Energetyka Gaz 16 maja, 2017 godz. 14:30   
REDAKCJA

PSG chce wieloletniej strategii budowy polskich gazociągów

kon GAZTERM / fot. BiznesAlert.pl

– Operatorzy dystrybucyjni nie mogą mieć tylko 5-letnich strategii, tylko wieloletnią. Nasza jest przewidziana na 10 lat. Mając na względzie obowiązujące w Polsce prawo należy zauważyć, że proces budowy gazociągów przekracza wspomniane pięć lat. Idąc w tym kierunku operatorzy powinni mieć głębszą strategię. Pozwala ona innym podmiotom na świadome realizowanie swoich planów – mówił w trakcie odbywającej się w Międzyzdrojach Konferencji GAZTERM Tomasz Blacharski, członek zarządu PSG sp. z o.o.

Jego zdaniem plany rozwoju spółek muszą być skoordynowane z planami rozwoju danych województw. – To dopiero daje pewną synergię – powiedział gość konferencji. Podkreślił, że w ubiegłym roku PSG wybudowało prawie 3 tys. km infrastruktury. W trakcie wystąpienia zwrócił również na gazowe, białe plamy na mapie Polski.

– Jedni uważają, że to hańba a inni, że to szansa. Moim zdaniem to szansa. Możemy dostarczyć tam to paliwo i wspomóc rozwój tych regionów. Dzisiaj mamy nowe możliwości – powiedział Blacharski dodając, że do tego celu może posłużyć LNG.

– Dostarczanie paliw gazowych odbiorcom przy wykorzystaniu systemu dystrybucyjnego w praktyce może być realizowane poprzez różne warianty połączeń sieci przesyłowych i dystr które jednocześnie prawidłowe spełniają swoje funkcje na rynku – mówił przedstawiciel PSG.

– Operator dystrybucyjny musi wyważyć jaki jest popyt, w jakim horyzoncie czasowym i jak go uzupełnić podażą – dodał.

Jego zdaniem w swej strategii PSG zwraca uwagę na korelację między budową infrastruktury drogowej a zapotrzebowaniem na gaz. Według niego powstanie stref ekonomicznych również może mieć wpływ na rozwój gazownictwa.

Wśród czynników rozwoju rynku gazu wiceprezes PSG wskazał: wielkość obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny, sposób wykorzystania surowca, postęp techniczny urządzeń i technologii gazowych, a także oczekiwania odbiorców gazu i powiązane z tym aspekty ochrony środowiska.

Zdaniem Blacharskiego po stronie podażowej czynnikami rozwoju rynku gazowego mogą być m.in. możliwości przyłączenia do sieci, techniczne możliwości przesyłowe systemu gazowego, postęp techniczny przy budowie i użytkowaniu sieci gazowych, ryzyko inwestycyjne.

– Planowanie rozwoju sieci gazowej to system naczyń połączonych. Musi być realizowane m.in. w oparciu o regionalne programy rozwoju. Potrzeba holistycznego spojrzenia – podkreślał przedstawiciel PSG.

Wśród korzyści z wykorzystania gazu ziemnego wymienił m.in. obniżanie emisji CO2.