font_preload
PL / EN
Energia elektryczna Środowisko 21 lutego, 2018 godz. 7:30   

Polska energetyka promuje walkę ze smogiem. Raport PKEE (RELACJA)

smog

Za smog  i zanieczyszczenia powietrza odpowiadają nie tyle elektrownie i przemysł, ale przede wszystkim tzw. niska emisja, czyli stare domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe.  Sektor ten odpowiada za ponad 40 proc. całkowitych emisji pyłu PM10 w Polsce, a także 80 proc. całkowitej emisji bezno(a)pirenu B(a)P – wynika z przedstawionego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej raportu na temat smogu i działań polskiego sektora energetycznego na rzecz poprawy jakości powietrza, który zainaugurował kampanię informacyjno-edukacyjną „Energetyka kocha czyste powietrze”.

– Smog to temat istotny z punktu widzenia naszego zdrowia i jakości środowiska naturalnego. Tytuł jest nieco kontrowersyjny, ale skłaniający też do pewnych przemyśleń. Dzisiejszym spotkaniem inaugurujemy kampanię, która ma charakter informacyjno-edukacyjny i chcemy w ten sposób dotrzeć z rzetelną informacją do przeciętnego mieszkańca. Pragniemy, aby przekaz był wiarygodny i przejrzysty – powiedział Tomasz Kosiński, Dyrektor Biura PKEE.

Zdaniem prof. dr hab. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej za smog w polskich miastach odpowiada niska emisja. – Kto jest odpowiedzialny? To często jest mierzona i kontestowana w Polsce a zwłaszcza w polskich miastach? To nie wielkie elektrownie. Za smog jest odpowiedzialny niska emisja, transport samochodowy ale są również inne źródła np. unoszenie wtórne i napływ z zewnątrz. Energetyka to nie jest ogród kwiatów ale jeżeli chodzi o smog w dużych miastach to nie jest ona głównym sprawcą – powiedział.

Jak zaznaczył dr inż. Janusz Zyśk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za złą jakość powietrza odpowiadają głównie gospodarstwa domowe, które także są zaliczane do niskiej emisji. Jak wynika z raportu ,,Ocena jakości powietrza dla Polski w 2015 roku” główną przyczyną przekroczenia dopuszczalnych poziomów dopuszczalnych PM10 i PM 2.5 było oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. W tym kontekście wspomniał o wprowadzonych niedawno tzw. taryfach antysmogowych, które oferują dostęp do tańszej energii dla odbiorców, którzy zrezygnują ze spalania niskiej jakości paliw w swoich piecach domowych na rzecz ogrzewania energią elektryczną. – To może być jedno z rozwiązań wpływających na redukcję niskiej emisji – mówił ekspert.

W trakcie wystąpienia dr Zyśk zwrócił uwagę na spadek emisji generowanych przez energetykę. -W latach 1990-2015 nastąpiła w tym sektorze redukcja emisji o 95 proc. wszystkich frakcji pyłów. W tym czasie emisja  z transportu wzrosła, co jest efektem coraz większej liczby samochodów – powiedział. Podkreślił przy tym, że emisje zanieczyszczeń w sektorze energetycznym są ściśle kontrolowane a emitowany spaliny muszą spełniać normy określone w przepisach m.in. w standardach emisji dla pyłów w energetyce. W porównaniu z 2005 roku do 2021 roku emisja pyłu   z elektrowni opalanych węglem kamiennym spadnie blisko 18-krotnie.

Jak czytamy w raporcie PKEE pod koniec okresu grzewczego Komitet chce wystawić ,,Rachunek za SMOG” gdzie pokaże kto odpowiada za smog i będzie przekonywać do rozwiązań korzystnych zarówno od strony finansowej jak i przede wszystkim dla środowiska naturalnego.

Komitet chce przekonać jak największą liczbę osób do przejścia na tańsze i zdrowsze alternatywy dla ogrzewania dla ogrzewania domów starymi piecami. Ponadto przygotuje i przeprowadzi cykl debat skierowanych do społeczności lokalnych w polskich miastach i miasteczkach. – Mamy zamiar położyć dużo więcej nacisku na edukację. Musimy budzić świadomość – powiedział dr inż. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych.

Działania, które są i będą podejmowane na rzecz czystego powietrza i na rzecz walki ze smogiem, powinny być podejmowanie wspólnie na trzech poziomach – administracji rządowej, samorządowej   i spółek energetycznych. Chcielibyśmy trafić z przekazem, że energetyka podejmowała, podejmuje i będzie podejmowała wszelkie dostępne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Nikt nie jest idealny. Być może te próby, które podejmowane były do tej pory nie były skuteczne ale proponowane rozwiązania np. taryfy antysmogowe czy spodziewane rozporządzenie w sprawie jakości paliw to są kroki w odpowiednim kierunku. Branża dołoży wszelkich starań ze swojej strony aby o zadbać o czyste powietrze.