font_preload
PL / EN
Energetyka Węgiel 8 listopada, 2017 godz. 11:00   
REDAKCJA

Ros: Polska może wytwarzać benzynę z węgla

węgiel fot. flickr.com/oatsy40 (CC BY 2.0)

Kryzys naftowy z 1973 r. rozpoczął nowy proces upłynniania węgla, czyli przekształcania węgla w paliwo płynne. Po II wojnie światowej proces ten utracił swoją konkurencyjność w przemyśle naftowym. W latach 90. wysiłki zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych drastycznie zmniejszyły zainteresowanie skraplaniem węgla. Powodem jest to, że potrzeba około dwóch jednostek węgla, aby wytworzyć wystarczającą ilość ciepła, kótra przekształci jedną jednostkę węgla w jedną jednostkę paliwa. Oznacza to, że wyprodukowane paliwo płynne powoduje około trzykrotnie wyższą emisję dwutlenku węgla, niż paliwo z rafinowanej ropy naftowej – pisze Mikael Ros.

Pojawienie się zaawansowanych technologii jądrowych, takich jak reaktory z mieszaniną stopionej soli (MSR) (1) i reaktor wysokotemperaturowy (HTGR), może zapewnić nowe możliwości dla przemysłu upłynniania węgla. Polska bierze udział w rozwoju HTGR  i planuje budowę pierwszego reaktora w latach trzydziestych XXI w. (2). Oba wspomniane typy reaktorów mogą wytwarzać ciepło o wysokiej temperaturze  wymagane dla procesu upłynniania. Zamiast spalania węgla, wymagane ciepło będzie wytwarzane przez reaktor jądrowy.

Co więcej, ciepło o wysokiej temperaturze ma znacznie więcej zastosowań przemysłowych, niż jedynie upłynnianie węgla. Jednak konwencjonalne elektrownie jądrowe mogą wytwarzać ciepło tylko w temperaturze około 300 °C, co nie jest wystarczające do procesu upłynniania ani do wielu przemysłowych procesów chemicznych. Ciepło o wysokiej temperaturze jest szeroko stosowane w rafineriach, zakładach petrochemicznych i chemicznych. Jednym z najczęstszych zastosowań jest produkcja amoniaku, który zużywa od 3 do 5 procent światowego gazu ziemnego. Amoniak jest wykorzystywany głównie do produkcji nawozów. W Polsce 13 głównych zakładów chemicznych zużywa 6500 MW ciepła w zakresie temperatur od 400 do 550 ° C. (3)

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od 40. lat bada procesy gazyfikacji węgla i ma doświadczenie w badaniu wykorzystania ciepła z energii jądrowej do produkcji paliwa syntetycznego. (4,5) Istnieje także możliwość, zaprojektwania takiego procesu dla syntetycznej benzyny, która emituje mniej gazów cieplarnianych niż benzyna z ropy naftowej.

Energia jądrowa może być zatem wykorzystana na wiele sposobów w procesie redukcji gazów cieplarnianych, a nawet umożliwić Polsce znalezienie nowego zastosowania węgla. Poprawi to długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne.

Źródła

(1)http://www.terrestrialenergy.com/

(2) https://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2017/2017-05-29-05-31-NPTDS/D1-03-Poland.pdf

(3)http://nettg.pl/news/145744/atom-ministerstwo-energii-wytypuje-kilku-mozliwych-dostawcow-technologii

(4) http://docplayer.net/40101226-Coal-gasification-in-poland-perspectives-and-key-driving-forces-aleksander-sobolewski.html

(5)http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/CTL_in_Poland_2008_en.pdf