font_preload
PL / EN
Alert 12 grudnia, 2016 godz. 10:30   
REDAKCJA

Rz: UE dąży do nieopłacalności energetyki węglowej

Elektrownia Rybnik Elektrownia Rybnik

Unijna polityka klimatyczno – energetyczna prowadząc do wzrostu ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla sprawi, że energetyka oparta na węglu stanie się nieopłacalna – pisze „Rzeczpospolita”.

Dziennik zwraca uwagę na prognozy ceny uprawnień do emisji CO2 przedstawiane przez urzędników Komisji Europejskie, z których wynika, że po 2030 trzeba będzie za nie zapłacić nawet 75 euro. Jednocześnie „Rz” podkreśla, że KE nie ustaje w działaniach, aby osiągnąć ten cel. Chodzi między innymi o plan zwiększania puli uprawnień wycofywanych z rynku, z obecnych 1,74 rocznie do 2,2 – 2,4 proc., czy zamiar jednorazowego zdjęcia części uprawnień z rynku i przeniesienia ich do rezerwy.

Jak pisze dziennik, polska energetyka szacuje, że plany KE mogą zwiększyć łączny koszt zakupu uprawnień CO2 w latach 2021-2030 z szacowanych dotychczas 86 mld zł do 175 mld zł i doprowadzić do wzrostu cen dla odbiorców końcowych o 20 proc.

Cytowany przez „Rzeczpospolitą” Herbert L. Gabryś z Krajowej Izby Gospodarczej ocenia, że trudno będzie zablokować w Parlamencie Europejskim mechanizm zdejmujący większą ilość uprawnień z rynku. W tej sytuacji w jego cenie Polska powinna skoncentrować się na wysiłkach w dążeniu do podwyższenia wymogu emisyjności dla jednostek uczestniczących w rynkach mocy, z poziomu 550 kg/MWh proponowanego przez KE od minimum 700 kg/MWh.

Jednocześnie dziennik przedstawia opinię Jana Rączki z Forum Energii (dawniego Forum Analiz Energetycznych), który szacuje, że wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 o 50 euro w przypadku standardowego węglowego bloku emitującego 850 kg CO2/MWh przełoży się nawet na dwukrotny wzrost hurtowej ceny energii. W jego ocenie znaczący wzrost kosztów energetyki konwencjonalnej spowodowany wysoką ceną uprawnień do emisji CO2 spowoduje, że konkurencyjne staną się źródła fotowoltaiczne i wiatrowe.

Z prezentowanych przez „Rz” danych wynika, że w 2035 roku, przy cenie uprawnień do emisji CO2 na poziomie 75 euro, koszt wyprodukowania energii elektrycznej w blokach węglowych będzie na poziomie 177 zł /MWh, podczas gdy w źródłach gazowych będzie wynosić ok. 127 zł/MWh, w elektrowniach fotowoltaicznych – 130 zł/MWh, a wiatrowych na lądzie – 77 zł/MWh.

Rzeczpospolita/CIRE.PL