font_preload
PL / EN
Alert 27 kwietnia, 2018 godz. 9:00   
REDAKCJA

Rz: Wpływają uwagi do projektu ustawy o wsparciu dla kogeneracji

elektrociepłownia_Gorzow

Na temat projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji pisze „Rzeczpospolita”. Dziennik przedstawia opinie i uwagi na temat przygotowanego przez resort energii projektu.

Obecnie funkcjonujący system wsparcia dla kogeneracji oparty o świadectwa pochodzenia funkcjonował w latach 2007-2012, a poprzez nowelizację ustawy Prawo energetyczne uchwalonej w 2014 roku przywrócono oraz przedłużono jego funkcjonowanie do końca 2018 roku. Po tej dacie obecny system wygasa. Dlatego resort energii przygotował projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który na początku kwietnia trafił do konsultacji. „Rzeczpospolita” przedstawia opinie na temat projektu.

Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak zwraca uwagę, że zaproponowany projekt promuje rozwój źródeł o mocy poniżej 50 MW oraz takich, które ponad 70 proc. wytworzonego ciepła dostarczą do sieci ciepłowniczej. Jeśli chodzi o pierwsze ograniczenie, to jak wskazuje szef IGCP tą grupę mogą zdominować źródła gazowe, a wysoko ustawiony próg dostaw do systemów ciepłowniczych może wyeliminować możliwość wsparcia dla większości elektrociepłowni przemysłowych.

Izba zgłosiła też postulat doprecyzowania zasad łączenia wsparcia z kogeneracji z pomocą w ramach rynku mocy, a także kwestii związanych z korzystaniem ze wsparcie po rozszerzeniu mocy danego źródła.
Projekt pozytywnie pocenia w dzienniku Andrzej Rubczyński z Forum Energii. W jego ocenie ograniczenie wsparcia dla elektrociepłowni przemysłowych to dobry kierunek, gdyż ustawa powinna promować źródła działające na rzecz systemów ciepłowniczych, co ma w konsekwencji przyczynić się do ograniczenia smogu.

Według relacji „Rz” uwagi do projektu złożyły między innymi Energa i PGNiG, które oczekują doprecyzowanie niektórych zapisów. Ta pierwsza zwróciła uwagę na niejasności interpretacyjne odnośnie kumulacji wsparcia z rynku mocy czy OZE.

Rzeczpospolita