font_preload
PL / EN
Infrastruktura Innowacje 21 marca, 2018 godz. 7:30   
KOMENTUJE: Agata Rzędowska

Rzędowska: Warszawa o transporcie publicznym rozmawia

Warszawa

19 marca 2018 w Warszawie z inicjatywy władz miasta odbyło się spotkanie w czasie, którego powołana została Rada Warszawskiego Transportu Publicznego. Działający przy Zarządzie Transportu Miejskiego zespół składający się z przedstawicieli różnych środowisk będzie miał za zadanie wspierać zmiany, które towarzyszyć będą rozwijającemu się wciąż miastu – pisze Agata Rzędowska, redaktor portalu BiznesAlert.pl.

Do RWTP zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji społecznych, ekologicznych, środowisko naukowe, organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz reprezentanci samorządu. Wszyscy oni mają działać na rzecz podnoszenia jakości Warszawskiego Transportu Publicznego poprzez tworzenie rekomendacji, które ułatwią działanie całego systemu.

Rekomendacje

Rada mająca tworzyć rekomendacje będzie pracować analizując zagadnienia zgłaszane przez członków rady, zbierając informacje oraz punkty widzenia na ich temat. Analizując opcje rozwiązań wybranych kwestii. Na tej podstawie wypracowane zostaną zagadnienia, które będą przedstawiane jako rekomendacje Rady.

Rada ekspertów

Moderatorem spotkania był dr Andrzej Kassenberg związany z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju. Zastępca Prezydenta warszawy Renata Kaznowska w trakcie spotkania powiedziała, że – liczy na to, że Rada Warszawskiego Transportu Publicznego stanie się centrum eksperckim, które będzie nas wspierać i doradzać, jak rozwijać transport publiczny w całej aglomeracji.

Szerokie spektrum tematów

Prezydent Kaznowska wymieniła także tematy zaproponowane przez organizatorów do podjęcia w dalszych pracach Rady. Wśród nich znalazł się tabor elektryczny i różne rodzaje napędów pojazdów komunikacji miejskiej, zagadnienia taryfy i nowego systemu biletowego, czy priorytetów w ruchu dla transportu publicznego. Wspomniano także o węzłach przesiadkowych, komunikacji w aglomeracji, zasadach korzystania z transportu zbiorowego, kształcie układu komunikacyjnego, systemach informacji pasażerskiej, bezpieczeństwie w komunikacji miejskiej, nadzorze ruchu i komunikacji zastępczej oraz o komforcie podróży.

Skład

19 marca powołano dwie grupy członków Rady.  Grupę społeczną tworzą: Longinus Kawka z Warszawskiej Rady Seniorów, Anita Siemaszko ze Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych oraz Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w Mieście. Członkiem rezerwowym została Maria Pokój z Warszawskiej Rady Seniorów.

Na członków Rady w ramach grupy ekologicznej wybrano: Łukasza Bieleckiego z Zielonego Mazowsza oraz dr. Wojciecha Szymalskiego reprezentującego Instytut dla Ekorozwoju. Rezerwową członkinią pozostała Magdalena Popławska ze Stowarzyszenia Zieloni RP. Przedstawicielką organizacji zrzeszających przedsiębiorców została natomiast Katarzyna Kaczmarska – Członek Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej.Do pracy w Radzie zaproszono także trzech wybitnych ekspertów w dziedzinie transportu, komunikacji miejskiej i zagospodarowania przestrzennego: dr. Andrzeja Brzezińskiego z Politechniki Warszawskiej, Marka Roszkowskiego – prezesa Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A. oraz dr. Michała Wolańskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dalsze działania

Następnym krokiem będzie wybranie przedstawicieli samorządu – to będzie miało miejsce 26 marca 2018, którzy wspólnie z przedstawicielami wybranymi 19 marca 2018 zainaugurują prace rady w kwietniu. Spotkania będą się odbywać w odstępach około dwudziestodniowych. Pierwsze spotkanie otwarte z mieszkańcami zaplanowano na 18 czerwca 2018 roku. W tym roku odbędzie się sześć posiedzeń RWTP. Postępy prac Rady będzie można śledzić w specjalnej zakładce na stronie www.ztm.waw.pl