font_preload
PL / EN
Alert 5 marca, 2015 godz. 12:58   
REDAKCJA

Sejm przyjął nowelizację ustawy na czas wojny

Sejm RP Sejm RP

(Ministerstwo Obrony Narodowej)

Uchwalona w czwartek nowelizacja ma m.in. na celu: zdefiniowanie ram czasowych obowiązywania kategorii konstytucyjnej „czas wojny”; doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych; określenie zadań „kandydata” do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych oraz umożliwienie Prezydentowi RP korzystania z pomocy Szefa Sztabu Generalnego WP procesie kierowania obroną państwa.

 

Projekt zmian m.in. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP został skierowany do Sejmu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wiąże się on z reformą systemu kierowania i dowodzenia, wprowadzonym w styczniu ub. roku, i wskazuje, że kompetencje naczelnego dowódcy – powoływanego na czas wojny i podlegającego wtedy prezydentowi – muszą dotyczyć tylko kwestii związanych z obroną państwa.