font_preload
PL / EN
Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeń 13 kwietnia, 2017 godz. 7:15   

W Sejmie o cyberbezpieczeństwie (RELACJA)

fot. BiznesAlert.pl fot. BiznesAlert.pl

W Sejmie odbyła się konferencja Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego. – Takich wydarzeń jest ostatnio bardzo dużo. To ma zupełnie inne znaczenie. Uczestniczą w nim bowiem posłowie, przedstawiciele samorządu, a także biznesu. Niestety, zwraca uwagę mała frekwencja. Efektem działań ma być Porozumienie o działaniu na rzecz promowania i stosowania dobrych praktyk w zamówieniach teleinformatycznych sektora samorządowego. 

Już kilka gmin odczuło skutki cyberataków, przypomniał poseł Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego. Niestety, brakuje świadomości zagrożeń. Przeważnie chodzi o lekkomyślność lub zaniedbania ludzi. Ale widać też pewne zmiany. Samorządowcy zaczynają się kształcić. Jednak konieczna jest współpraca wszystkich zainteresowanych.

Dlatego od ubiegłego roku trwają rozmowy na temat wspomnianego porozumienia. Celem jest stworzenie platformy wymiany informacji, podkreślił Michał Rogalski, wiceprezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Chcemy mówić przede wszystkim o tym, jak wdrażać rozwiązania służące bezpieczeństwu i jak je zamawiać. Bezpieczeństwo jest coraz bardziej zagrożone. Dlatego najwyższy czas, żeby mówić o sytuacji w jednostkach samorządu terytorialnego. Bo przecież jest to ważne dla całego społeczeństwa.

W rozmowach biorą udział przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Miast Polskich. Zwracają oni uwagę, że mamy do czynienia z nieustającym postępem technologicznym oraz ciągle i bardzo szybko zmieniającą się ofertą produktów oferowanych przez branżę teleinformatyczną. Potrzeby informatyczne instytucji samorządowych ulegają nieustannym zmianom związanym między innymi ze zmieniającym się otoczeniem prawnym. Ponadto zawieranie i realizacja umów teleinformatycznych, szczególnie w trybie zamówień publicznych, jest procesem mogącym rodzić liczne problemy praktyczne oraz ryzyka prawne.

Przyszli sygnatariusze uzgodnili, że chcą podjąć wspólne działania polegające na upowszechnianiu stosowania dobrych praktyk w zamówieniach publicznych kierowanych do sektora teleinformatycznego. . Podstawowym celem podejmowanych działań będzie w takim razie dążenie do lepszego dopasowania szeroko rozumianej oferty sektora teleinformatycznego do potrzeb administracji samorządowej. Należy zatem przygotować wzory dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z dobrymi praktykami. Powinny one określać jasno i w sposób nie budzący wątpliwości zarówno prawa oraz obowiązki stron umowy, jak i wszelkie inne postanowienia rozstrzygające o treści umowy. Krótko mówiąc, trzeba ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego sporządzanie dokumentacji przetargowej.

Wspomniane cele mają być osiągane poprzez publikację informacji na temat interesujących wdrożeń systemów teleinformatycznych w serwisach internetowych: „Dziennik Warto Wiedzieć” – prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich oraz biuletynie „PIIT Info”. Będą też prezentowane na wykładach, warsztatach i seminariach organizowanych w ramach regularnych spotkań organizowanych dla członków ZPP i ZMP. Przy czym weryfikacja osiągniętych celów ma być dokonywana okresowo z uwzględnieniem uzyskanych wyników i zmieniających się potrzeb sygnatariuszy porozumienia.Projekt porozumienia nie podaje żadnych terminów. Nie mówią o nich również uczestnicy konferencji. Miejmy nadzieję, że porozumienie uda się podpisać jak najszybciej.