font_preload
PL / EN
Alert 27 lutego, 2015 godz. 10:34   
REDAKCJA

Setki kilometrów nowych torów za nowe unijne pieniądze

Tory

(PKP PLK)

Pierwsze wnioski na dofinansowanie siedmiu projektów modernizacji linii kolejowych za ponad 10 mld zł złożyły PKP PLK. Zarządca infrastruktury wnioskuje też o dofinansowanie prac studialnych dla dwóch kolejnych projektów. Dzięki unijnemu wsparciu z perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, podróż na kluczowych liniach kolejowych między największymi miastami w Polsce będzie krótsza, usprawnione też zostaną połączenia aglomeracyjne. 

PKP PLK przy wykorzystaniu funduszy z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) w ramach pierwszej aplikacji zaplanowały modernizację linii kolejowych o łącznej długości 570 km. – Dla większości zadań o których dofinansowanie PLK właśnie zaaplikowała w ramach CEF, będziemy ogłaszać przetargi na realizację robót budowlanych jeszcze w tym roku – mówi Marcin Mochocki pełnomocnik zarządu – dyrektor ds. strategii i planowania PKP PLK. Unijne fundusze pozwolą na realizację ostatnich etapów obecnie prowadzonych modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku i z Wrocławia do Poznania. Modernizacja obejmie trasę Warszawa – Poznań, rozpoczną się także prace na odcinku Poznań – Szczecin. PLK przygotowują również modernizację dwóch tras obsługujących połączenia aglomeracyjne w Warszawie: Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz dwóch linii obwodowych biegnących ze stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej.

Środki unijne CEF mają zostać wykorzystane również na budowę wiaduktów drogowych nad centralną magistralą kolejową, co pozwoli na podniesienie prędkości powyżej 160 km/h na kolejnych odcinkach tej linii i dalsze skrócenie czasu przejazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic.