font_preload
PL / EN
Alert 11 października, 2016 godz. 7:15   
REDAKCJA

Śmierć projektu Bernau-Szczecin

gazociąg gaz rurociąg infrastruktura gazprom Spawanie gazociągu. fot. Gazprom

Polenergia, w związku z rezygnacją jej spółki zależnej PPG Pipeline Projektgesellschaft z wykonania opcji kupna 100 proc. udziałów w spółce Inwestycyjna Spółka Energetyczna – IRB Sp. z o.o. dokona odpisu księgowego aktywów związanych z tym projektem – podała Polenergia w komunikacie.

Spółka dodaje, że odpis ma charakter niegotówkowy, a wpływ na wynik netto wynosić będzie ok. 43 mln zł i zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

„Powyższy odpis będzie, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA”- napisano.

W komunikacie poinformowano, że IRB poprzez swoje spółki zależne posiada prawa do budowy gazociągu o łącznej długości ok. 150 km, z tego 118 km na terenie Niemiec i przepustowości 5 mld m sześc. rocznie, łączącego polski i niemiecki system gazowy. Podjęta decyzja spowodowana była niemożnością uzgodnienia zasad i warunków realizacji projektu na terenie Polski, co było warunkiem koniecznym zakupu IRB.

Przypominamy, że chodzi o gazociąg Bernau – Szczecin, który chciał budować Aleksander Gudzowaty, ale w 2012 roku sprzedał swoje udziały w projekcie, nie ujawniając informacji kto jest kupującym. Po kilku miesiącach ówczesny prezes Gaz-Systemu Jan Chadam ujawnił, że nowym właścicielem projektu Bernau – Szczecin jest grupa kontrolowana przez Jana Kulczyka. Prezes Operatora ujawnił, że strony analizują możliwości współpracy.

Jakóbik: Gazoport czy Bernau-Szczecin? Przepustowości wystarczy tylko dla jednej inwestycji

CIRE.PL