font_preload
PL / EN
Bezpieczeństwo 21 kwietnia, 2017 godz. 13:00   

Starkowski: Współpraca polsko-ukraińska to dobry biznes

panel fot. Fundacja Pułaskiego

W Warszawie odbył się Kongres Przemysłowy Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina IDES 2017. Był on poświęcony relacjom polsko-ukraińskim. Jeszcze nigdy Polska nie miała tak dobrych relacji z Ukrainą w ponad 25-letnim okresie jej niepodległości, a szczególnie odkąd Rosja zaatakowała zbrojnie wschodnie regiony tego kraju, co podkreślało wielu uczestników – pisze redaktor BiznesAlert.pl, Mieczysław Starkowski.

Dyskutowano o współpracy przemysłu zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, a także o bezpieczeństwie energetycznym, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Współpraca ta koncentruje się obecnie na wielu płaszczyznach. – Można już dzisiaj śmiało powiedzieć, że nasze kraje znowu żyją w partnerstwie, a nawet w symbiozie – mówi portalowi BiznesAlert.pl Andrzej Voigt, prezes firmy AV Inwestor.

Każda ze stron ma naturalnie konkretne argumenty, dla których warto spotykać się i współpracować. Dlatego powstał program Ukraina 3.0 jako kontynuacja realizacji doświadczeń programu klastrowego innowacyjnych przedsiębiorstw Polska 3.0. W wyniku relacji biznesowych zawiązanych pomiędzy przedsiębiorcami Ukrainy i Polski podczas XIV Forum Przemysłu oraz I Kongresu Innowacyjna Gospodarka i Nauka w listopadzie 2016 roku w Kijowie, wczoraj w Warszawie podpisane zostało memorandum pomiędzy kilkoma firmami z tych krajów w zakresie współpracy w przemyśle kosmicznym.

Na Ukrainie w tej branży pracuje ponad 28 tysięcy ludzi, a w Polsce – około tysiąca, zwraca uwagę Andrzej Voigt. To daje obraz potencjału, który warto wykorzystać w ekspansji zagranicznej i strona polska dokonała już poważnych inwestycji finansowych w tym kierunku. Przedsiębiorcy z obu krajów mają nadzieję, że polski rząd i UE wesprą współpracę w tej innowacyjnej branży.

Ukraina ma duży potencjał, który nie jest dostrzegany w zachodniej Europie. Tymczasem silna pozycja gospodarcza tego kraju leży zarówno w interesie Polski, jak i innych państw europejskich. To porozumienie jest jednym z fundamentów wzmacniania współpracy gospodarczej i przemysłowej między Polską a Ukrainą. Nie powinna być ona wyłącznie domeną wielkich koncernów. Należy ją postrzegać jako element racji stanu i wymóg stawiany nie tylko biznesowi, ale również decydentom politycznym, uważają sygnatariusze memorandum.

Porozumienie jest otwarte, mogą do niego przystępować różne przedsiębiorstwa.