font_preload
PL / EN
Energetyka Gaz 9 stycznia, 2017 godz. 11:35   
REDAKCJA

Stępień: Środki unijne pozwalają budować nowe gazociągi

Gazoport Corpus Christi LNG w Teksasie źródło: lngworldnews.com

Ostatnia z podpisanych w 2016 r. umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dotyczy budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław. Projekt otrzymał wsparcie Unii Europejskiej w wysokości 340 mln zł. Tym samym Gaz-System w 2016 r. podpisał z INiG* umowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę ponad 1,009 miliarda zł.

Dzięki zaangażowaniu Gaz-System w pozyskanie funduszy unijnych, Spółka nie ponosi wysokich kosztów inwestycji. Przy tej skali projektów istotne jest utrzymanie stabilności finansowania – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Gaz-Systemu.

gaz-system-2016-poiis

Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław o długości ok. 130 km i średnicy 1000 mm przebiegnie przez województwa dolnośląskie i opolskie. Wszystkie cztery dofinansowane gazociągi stanowić będą ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

* Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy pełni funkcję Instytucji Wdrażającej działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Gaz-System ma miliard złotych na inwestycje Korytarza Północ–Południe (INFOGRAFIKA)

Gaz-System