font_preload
PL / EN
Alert 25 listopada, 2015 godz. 16:14   
REDAKCJA

Strajk w PGNiG

pgnig

(PGNiG)

24 listopada br. przed Centralą Spółki w Warszawie  odbyła się akcja protestacyjna Organizacji Związkowych działających w PGNiG SA. Zarząd spotkał się z delegacją protestujących, przyjął petycje z żądaniami i podtrzymał swoje  stanowisko. Strony ustaliły, że 2 grudnia br. odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, na którym podjęta zostanie ostatnia próba uzyskania porozumienia.

Zarząd podtrzymał swoją ostatnią propozycję, czyli natychmiastową wypłatę premii rocznej w wysokości 5 tys. zł dla każdego uprawnionego Pracownika Spółki oraz zasilenie bonów towarowych dodatkową kwotą 250 zł ponad uzgodnione wcześniej 2 tys. zł. Organizacje Związkowe nie zgodziły się na tę propozycję.

Zarząd po raz kolejny poinformował, że nie może spełnić wszystkich żądań Związków Zawodowych z uwagi na liberalizację rynku, wzrost konkurencji oraz obniżki taryf i programy rabatowe dla klientów.

Przypomnijmy: od 18 maja 2015 r. w PGNiG SA trwa spór zbiorowy. Organizacje Związkowe oczekują od Pracodawcy:

– przyrostu wynagrodzeń w roku 2015 o 6 proc.,

– wzrostu wartości bonów w skali roku o 2 tys. zł na każdego pracownika,

– wypłaty premii rocznej za rok 2014 w wysokości 11,7 proc. jej bazy, wg zasad jakie zastosowano przy wypłacie premii rocznej dla Pracowników PGNiG SA za 2013 r.

Według wyliczeń, realizacja wszystkich postulatów związkowców kosztowałaby PGNiG  około 100 mln zł rocznie. Z kolei koszt propozycji Zarządu wyceniony został na ok. 40 mln zł. W 2014 r. łączne koszty świadczeń pracowniczych w Grupie Kapitałowej PGNiG  wyniosły 2,8 mld zł.