font_preload
PL / EN
Energetyka Gaz 30 października, 2018 godz. 6:15   
REDAKCJA

Szansa na nowe otwarcie dla inwestycji w gazownictwie (RELACJA)

odwiert

Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego, z której skorzystać mogłaby branża gazownicza była tematem przewodnim konferencji zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa pod patronatem BiznesAlert.pl. Uczestnicy dyskutowali także na temat rozwiązań dotyczących poprawy jakości powietrza w Polsce.

Samorząd gospodarczy sektora gazowniczego od lat podejmuje działania na rzecz zmiany regulacji prawnych dla inwestycji liniowych celu publicznego, kluczowych dla rozwoju infrastruktury sieciowej, gazowej i elektroenergetycznej. Przypomniał o tym Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System SA, a jednocześnie wiceprezes Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Paweł Pikus, wicedyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, otwierając konferencję podkreślił, że rozpoczynająca się dyskusja na temat reformy procesu inwestycyjno-budowlanego pomiędzy administracją rządową a samorządem gospodarczym sektora gazowniczego stwarza nadzieję na wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie regulacyjnym prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wydarzeniu udział wzięli także m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy w sesji dotyczącej likwidacji barier inwestycyjnych przedstawili założenia nowych rozwiązań prawnych w zakresie poszerzenia podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz uregulowania kwestii proceduralnych. – Nowe regulacje przyczynią się do rozpowszechnienia „ładu korporacyjnego”, zwalczania nieuczciwej konkurencji i obniżenia ryzyka i kosztów inwestycyjnych – przekonywał podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

W bloku wystąpień poświęconych prawu zamówień publicznych Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, przedstawił główne założenia nowej koncepcji prawa zamówień publicznych, która ma być przedstawiona jeszcze w tym roku. – Prace nad projektem bardzo poważnie traktują wyniki szerokich konsultacji prowadzonych latem tego roku, szczególnie w kwestiach odformalizowania procedur przetargowych, budowy dobrych relacji inwestor-wykonawca, a także misji Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wypracowania wzorów dobrych praktyk – podkreślał prezes UZP.

Kluczowe bariery procesu inwestycyjnego z punktu widzenia inwestora przedstawił Marian Żołyniak, p.o. prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa. Zaliczył do nich przede wszystkim brak zasad uwzględniania inwestycji liniowych w planowaniu przestrzennym, problem z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości, brak rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych i długość trwania procedur odwoławczych od decyzji. – Skutkuje to zwiększeniem kosztów realizacji projektów, a nawet zaniechaniem lub odłożeniem kluczowych decyzji inwestycyjnych w czasie – zaznaczył.

Podczas prezentacji inicjatyw branży gazowniczej na rzecz poprawy jakości powietrza Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny wskazał, że w ostatnich dwóch latach dokonał się znaczący postęp w eliminowaniu emisji komunikacyjnej. – Samorządy dokonały zasadniczych przewartościowań w rozbudowie ekologicznego transportu publicznego, otwierając się na gazomobilność – powiedział. Dodał także, że nowym kierunkiem rozwoju jest bunkrowanie statków skroplonym gazem ziemnym, wskazując poza wymiarem handlowym także na aspekt ekologiczny – LNG jest obecnie jednym z najczystszym paliw wykorzystywanych w żegludze.

Z kolei Tomasz Wilczak, wiceprezes PGNiG Termika SA, drugiego co do wielkości w Polsce producenta ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, podkreślił, że strategią firmy jest modernizacja wszystkich mocy w kierunku paliwa gazowego. Pierwszym znaczącym krokiem jest realizowana właśnie budowa bloku gazowo-parowego w EC Żerań w Warszawie, który będzie gotowy w 2020 roku.

– Synergia działań spółek z branży gazowniczej, inicjatywy naszego branżowego samorządu, a także propozycje administracji rządowej pozwalają patrzeć z optymizmem na to, co nazwaliśmy nowym otwarciem dla inwestycji w energetyce. Wsparcie Ministerstw Energii, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dają ogromną nadzieję na szybkie wprowadzenie zmian, z których skorzysta cały sektor – podsumował Łukasz Kroplewski, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Konferencja „Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian” zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa odbyła się 25  i 26 października br. w Ożarowie Mazowieckim.