font_preload
PL / EN
Środowisko 17 lipca, 2017 godz. 13:45   
REDAKCJA

Szyszko: Zamknięty obieg gospodarki szansą dla regionów

las środowisko

Ekoinnowacje oraz globalny wymiar międzynarodowych negocjacji dotyczących zmian klimatu były głównymi tematami, wokół których toczyły się dyskusje podczas nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska i Klimatu w Tallinnie. W obradach wziął udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

O okoinnowacjach

Podczas spotkania ministrowie dyskutowali o ekoinnowacjach m.in. w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. W panelu udział wzięli m.in. Karmenu Vella, komisarz UE ds. środowiska, i Siim Kiisler, minister środowiska Estonii.

Minister Jan Szyszko podkreślił, że w kwestii gospodarki o obiegu zamkniętym inspirację powinniśmy czerpać z samej przyrody.

– Wzorcowym przykładem obiegu zamkniętego jest krajobraz. Jeżeli zachowany jest pełen skład gatunkowy ekosystemu to jest on najlepszym wskaźnikiem stuprocentowego obiegu zamkniętego – powiedział.

Minister Szyszko zaznaczył również, że należy dążyć do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, przede wszystkim w ramach działań lokalnych, na szczeblu samorządowym.

– To właśnie społeczności lokalne mają największe szanse na urzeczywistnienie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez wprowadzanie konkretnych rozwiązań cyrkularnych, wykorzystujących rodzimy potencjał, które równocześnie będą stymulatorem miejscowego rozwoju – dodał.

W trakcie panelu dyskusyjnego ministrowie rozmawiali też na temat zintegrowanego zagospodarowania przestrzennego w kontekście promowania zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast.

Podczas spotkania minister Szyszko podkreślił, że w rozwoju inteligentnych miast kluczem do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym są zintegrowane plany zagospodarowania przestrzennego.

– Planowanie przestrzenne jest wciąż obszarem zaniedbywanym, a skutki jego braku powodują, że miasto nadal nie jest w pełni przyjazne ludziom i przyrodzie. Niekontrolowany rozwój miast poprzez betonowanie i asfaltowanie powierzchni ziemi zagraża różnorodności biologicznej – powiedział.

– Nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju miast, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 73% populacji Europejczyków mieszka w miastach, które zajmują 5% powierzchni Europy – stwierdził minister.

– Dla rozwoju inteligentnych, zrównoważonych miast przykładem powinna być sama przyroda, która jest wzorem obiegu zamkniętego – dodał.

Kolejnym tematem dyskusji były kwestie związane z efektywnym finansowaniem zrównoważonego rozwoju. Jak podkreślił minister Jan Szyszko finansowanie zrównoważonego rozwoju powinno wynikać przede wszystkim z właściwej waloryzacji przestrzeni pod względem usług ekosystemowych.

– Jeśli chcemy kierować naszym rozwojem w sposób zrównoważony, zapewniając sobie bezpieczeństwo ekologiczne oraz możliwość osiągania celów zrównoważonego rozwoju, musimy wycenić ekosystemy i różnorodność biologiczną. Brak wyceny jest główną przyczyną degradacji ekosystemów i utraty różnorodności biologicznej – powiedział.

O negocjacjach klimatycznych

Drugi dzień obrad koncentrował się na globalnym wymiarze międzynarodowych negocjacji dotyczących zmian klimatu, w szczególności na kwestii wzmocnienia sojuszu  międzynarodowego w świetle ostatnich wydarzeń dotyczących Porozumienia paryskiego. W panelu udział wzięli m.in. Miguel Arias Caniete, komisarz UE ds. klimatu i energii,  oraz Siim Kiisler, minister środowiska Estonii.
W trakcie spotkania minister Jan Szyszko podkreślił, że Porozumienie paryskie dotyczy w rzeczywistości zrównoważonego rozwoju.

– Pochłanianie CO2 przez lasy, które zostało wpisane do umowy klimatycznej na wniosek Polski – jest nie tylko sposobem na redukcję emisji dwutlenku węgla, ale także na poprawę jakości gleb, wód, powietrza i oróżnorodności. To z kolei pomoże zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe, wyeliminować ubóstwo i powstrzymać migracje związane z klimatem – zaznaczył minister Jan Szyszko.

Minister podkreślił również, że Polska jest zdeterminowana, aby wypełnić zapisy Porozumienia paryskiego.

– Jest ono korzystne dla wszystkich państw świata, gdyż pozwala na uwzględnienie ich specyfiki krajowej w podejmowaniu działań na rzecz walki ze zmianami klimatu – zaznaczył.

W kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej minister Jan Szyszko podkreślił, że Polska stoi na stanowisku, iż należy ograniczyć biurokrację, a w większym stopniu skupić się na konkretnych działaniach. Polityka UE powinna przede wszystkim brać pod uwagę potencjał poszczególnych państw członkowskich.

Minister Szyszko przypomniał również, że Polska w 2018 roku będzie gościła 24. konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu – COP24.

– Będziemy dążyli do przyjęcia podczas COP24 satysfakcjonującego pakietu implementacyjnego dla Porozumienia paryskiego. Jest to gwarantem  utrzymania inkluzywności i poziomu ambicji procesu globalnych negocjacji klimatycznych.

Minister podkreślił również, że szczyt odbędzie się w Katowicach, a historia transformacji tego miasta i gospodarki całego regionu powinna stanowić inspirację dla delegatów z całego świata.

Nieformalne posiedzenie ministrów środowiska UE ds. Środowiska odbyło się w dniach 13-14 lipca w Tallinnie, na zaproszenie Estonii, która od 1 lipca 2017 r. przejęła przewodnictwo w Radzie UE.

Ministerstwo Ochrony Środowiska