font_preload
PL / EN
Alert 16 maja, 2017 godz. 13:45   
REDAKCJA

Tauron Wydobycie podpisał umowę o generalne wykonawstwo Szybu Grzegorz

Kopalnia Sobieski fot. Tauron

15 maja została podpisana umowa o generalne wykonawstwo inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane wykonywane przez Generalnego Wykonawcę Etapu I budowy Szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej dla Tauron Wydobycie S.A.” pomiędzy Tauron Wydobycie S.A a konsorcjum firm w składzie: Lider Konsorcjum – Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Konsorcjum – Famur Pemug Sp. z o.o.

Zakres umowy obejmuje:

Etap I – uzyskanie funkcjonalności wentylacyjnej – wdechowej, podzielony na dwie następujące fazy:

Faza I obejmuje m.in.: budowę szybu wraz ze stalową wieżą szybową o konstrukcji umożliwiającej jej adaptację na okres głębienia, wykonanie instalacji mrożeniowej, magazynu nr I – stacji agregatów mrożeniowych, otworów mrożeniowych i temperaturowych, budowę obiektów niezbędnych na czas głębienia szybu (kołowroty, zsypnia, magazyn urobku, stanowisko mycia kół samochodowych, estakady kablowe i rurowe, itp.)
Faza II obejmuje: rozbiórkę (likwidację) obiektów po okresie głębienia w zakresie: instalacji mrożeniowej, otworów mrożeniowych i temperaturowych, kołowrotów, zsypni, magazynu urobku, stanowiska mycia kół samochodowych, estakad rurowych i kablowych, itp.)

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany na terenie Zakładu Górniczego Sobieski, Jaworzno Byczyna, w terminie nie dłuższym niż 60 miesięcy od daty protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy terenu robót. Rozpoczęcie głębienia szybu metodą górniczą w strefie zamrożonej poniżej tymczasowej głowicy szybu planowane jest do 18 miesiąca od daty przekazania terenu robót.

Szyb Grzegorz o średnicy 7,5m i głębokości 870m, mający początkowo pełnić funkcję szybu wentylacyjno – wdechowego, w dalszej perspektywie będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

Tauron/CIRE.PL