font_preload
PL / EN
Energetyka Węgiel 7 grudnia, 2016 godz. 14:30   
REDAKCJA

Tchórzewski: Polska będzie bronić węgla w pakiecie zimowym

Krzysztof Tchórzewski

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, nowy pakiet KE „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” oraz postępy w rozwoju zewnętrznego wymiaru unijnej polityki energetycznej to główne tematy posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Energii. Wzięli w nim udział minister energii Krzysztof Tchórzewski i podsekretarz stanu w ME Michał Kurtyka. Posiedzenie odbyło się 5 grudnia 2016 r. w Brukseli.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej dokonali krótkiej prezentacji opublikowanego 30 listopada 2016 r. pakietu dokumentów „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Nieformalna dyskusja na ten temat odbyła się podczas ministerialnego lunchu z udziałem wiceprzewodniczącego KE, M. Šefčoviča oraz komisarza M. Cañete. Polska reprezentowana była przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który podczas dyskusji podzielił się wstępnymi spostrzeżeniami z analizy propozycji Komisji. – Podkreślam, że Polskę bardzo mocno zaniepokoiło zawarcie w zaproponowanym przez KE projekcie, przepisu, który w mechanizmach wsparcia w postaci rynku mocy faworyzuje gaz, a eliminuje węgiel. Ustalenie poziomu emisji w wysokości 550 gram CO2 na kWh wyraźnie na to wskazuje. Przepis ten w sposób bezpośredni dyskryminuje instalacje węglowe, nie biorąc pod uwagę ich systematycznego wzrostu efektywności oraz możliwości zastosowania czystych technologii węglowych – dodał. Zdaniem ministra Tchórzewskiego szczególnie naganny jest również tryb wprowadzenia tego rozwiązania bez oceny jego skutków regulacji, a także upowszechnienie tuż przed posiedzeniem komisarzy. – Mam jednak nadzieję, że dalszy dialog i konstruktywna współpraca prowadzona transparentnie przełoży się na wyeliminowanie tych złych zapisów – podkreślił.

Ponadto ministrowie przedyskutowali kluczowe aspekty projektu rozporządzenia ws. bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (994/2010), tj. kwestie dotyczące współpracy regionalnej, przejrzystości umów handlowych (transparencja) oraz mechanizmu solidarności. – Polska ma nadzieję, że znalezienie kompromisu prowadzącego do wzmocnionej współpracy regionalnej, transparencji kontraktów gazowych i solidarności między państwami członkowskimi powinno pomóc w osiągnięciu głównego celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw – powiedział wiceminister Michał Kurtyka.

Z kolei w ramach dyskusji o zewnętrznym wymiarze unijnej polityki energetycznej, wiceminister Kurtyka podkreślił znaczenie Ukrainy. – Polska uważa Ukrainę za strategicznego partnera w regionie i dlatego z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 24 listopada 2016 r. Memorandum of Understanding ws. strategicznego partnerstwa energetycznego pomiędzy UE i Ukrainą – powiedział.

Źródło: Ministerstwo Energii