font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna 11 stycznia, 2018 godz. 17:30   
REDAKCJA

TGE wprowadza unijne regulacje MiFID II. „Zasadą będzie uznaniowość” (RELACJA)

linie energia elektryczna fot. pixabay.com

Mimo, że w Polsce implementacja unijnej dyrektywy MiFID II wciąż nie nastąpiła, to Towarowa Giełda Energii (TGE) od początku tego roku przygotowuje się do wprowadzenia mechanizmów wdrożeniowych. Jest już także zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Unijne regulacje dyrektywy MiFID II nałożą na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie ochrony inwestora, przejrzystości rynkowej, ładu korporacyjnego oraz wymuszą zmiany w infrastrukturze rynkowej.

Komisja Nadzoru Finansowego 15 grudnia 2017 r. zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii. Zmiany polegają na wprowadzeniu zasady uznaniowości na Rynku Terminowym Towarowym RTT). Zaczęły one obowiązywać od 29 grudnia ub.r. w sferze obrotu kontraktami terminowymi, zarówno na energię elektryczną jak i na gaz.

Pierwsza sesja, na której zostały wprowadzone limity, a więc ograniczenia wielkości zleceń w efekcie uznaniowości, odbyła się 3.01.2018 r. na podstawie analizy dwóch ostatnich sesji – z dnia 29.12.2017 r. oraz 2.01.2018 r. Wprowadzenie uznaniowości na Rynek Terminowy Towarowy to pierwszy krok do przekształcenia go w OTF’ (Organised trading facilities – Zorganizowane Platformy Handlowe).

Cecha uznaniowości

Uznaniowość jest cechą wyróżniającą nowy rodzaj platformy obrotu, tzw. Zorganizowaną Platformę Obrotu, zdefiniowaną w Dyrektywie MiFID II. Docelowo w OTF docelowo ma zostać przekształcony funkcjonujący w strukturach TGE Rynek Terminowy Towarowy. Wprowadzenie zasady uznaniowości na RTT jest pierwszym krokiem na tej drodze.

Uznaniowość polega na wprowadzaniu ograniczenia maksymalnej wielkości wolumenu w pojedynczym zleceniu (kupna i sprzedaży), które może być złożone dla danego instrumentu terminowego. Limitowanie wielkości zlecenia nastąpi wówczas, gdy przez dwie kolejne sesje dla danej serii kontraktów terminowych utrzymywać się będzie niska płynność obrotu przy dużej skali niezrealizowanych zleceń w porównaniu do okresu referencyjnego. Włączanie ograniczenia (wprowadzanie limitu) będzie zawsze następować na poziomie danej serii kontraktów terminowych oddzielnie.

– Europejski regulator mówi, że dotychczas były dwie platformy obrotu, a więc giełda czyli rynek regulowany, oraz MTF. Obecnie powstaje trzecia platforma obrotu, nosząca nazwę „zorganizowana platforma obrotu”. Celem wprowadzenia tej zmiany jest przeniesienie na tę trzecią platformę obrotu różnymi instrumentami z rynku OTC – wyjaśnił Jarosław Ziębiec, Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Regulowanego Towarowej Giełdy Energii, podczas warsztatów z dziennikarzami.

Dyrektor dodał, że jednocześnie znając specyfikę rynku energetycznego, regulator zapowiedział, że ten, kto będzie handlował na tej platformie, takimi produktami jak forwardy na energię i gaz (produkty energetyczne w obrocie hurtowym z fizyczną dostawą), to tylko na trzeciej platformie takie produkty, nie będą uznawane za instrumenty finansowe. Nie będą więc nie będą podlegać wszystkim restrykcjom MiFID.

– Mieliśmy dwie możliwości, albo z RTT zrobić OTF lub RTT przekształcić w rynek finansowy. Pierwszy mechanizm pozwala wszystkim użytkowaniom w Polsce w sektorze energii i gazu handlować na takich samych zasadach, wykorzystując ten same formy zabezpieczeń przy wprowadzeniu uznaniowości na platformie, którą będzie docelowo OTF- powiedział dyrektor Ziębiec. – Mówiąc wprost nadal możecie handlować jak w wielkim supermarkecie, jednak wprowadzamy jedno ograniczenie – od czasu do czasu będziemy mówić, ile jakiego towaru można kupić – podkreślił. Przypomniał on, że dotychczas mieliśmy platformę obrotu, która funkcjonuje jako rynek towarowy, terminowy, na którym są elementy uznaniowości. Są nimi ograniczenia wielkości. Nie ma żadnych przepisów, które zakazują korzystania z takiej platformy – stwierdził Ziębiec. – Uzgodniliśmy z Komisją Nadzoru Finansowego, że to będzie zasadą uznaniowości. Od 2 stycznia mamy już więc platformę, która spełnia wymogi OTF.

Jak działa MiFID II?

Jak podkreśla przedstawiciel TGE, wyjaśniając, jak będzie działać MiFID – zasada uznaniowości polega na możliwości wprowadzenia ograniczenia maksymalnej wielkości wolumenu w pojedynczym zleceniu, które może być złożone na rynek dla danego instrumentu. Wielkość ograniczenia może zostać określona dla pojedynczego instrumentu lub grupy instrumentów.

W systemie aukcji uznaniowość dla danego instrumentu jest włączana automatycznie, jeżeli dla odpowiadającego mu instrumentu notowanego w systemie notowań ciągłych, już uprzednio wprowadzona jest uznaniowość.

Średnia liczba kontraktów w transakcji to ograniczenie maksymalnej wielkości wolumenu w pojedynczym zleceniu, stosowane przy wprowadzaniu (włączaniu) uznaniowości.

TGE wyjaśnia, że uznaniowość zostaje włączona jeśli jeden z warunków jest spełniony przez dwie kolejne sesje. Pierwszy z warunków mówi, że wolumen zawartych transakcji na danej sesji jest mniejszy od średniego dziennego wolumenu zawartych transakcji w okresie referencyjnym i wolumen niezrealizowanych zleceń kupna na danej sesji jest większy od średnio dziennego wolumenu niezrealizowanych zleceń kupna w okresie referencyjnym.

Drugi warunek mówi, że wolumen zawartych transakcji na danej sesji jest mniejszy od średniego dziennego wolumenu zawartych transakcji w okresie referencyjnym i wolumen niezrealizowanych zleceń sprzedaży na danej sesji jest większy od średniego dziennego wolumenu niezrealizowanych zleceń sprzedaży w okresie referencyjnym.

– MiFID został wprowadzony w celu uregulowania niedoregulowanej strefy rynku OTC, pośrednicząc z tytułu obrotu innymi instrumentami. Chcemy znaleźć remedium na kryzys lat 2007 – 2008. MiFID wprowadza bardzo szerokie regulacje dotyczące raportowania, oraz pośrednictwa liczebności danych – powiedział przedstawiciel TGE. Wyliczał, że pierwszego dnia działania tego mechanizmu na 33 seriach kontraktów wśród zrealizowanych 88, włączono uznaniowość. – Codziennie liczymy, i nie jest ona wprowadzana raz na zawsze – podkreślił.

TGE wyprzedziła rząd

Giełda wprowadza ten mechanizm mimo, że Polska nie implementowała jeszcze dyrektywy MiFID II do polskiego porządku prawnego. 4 stycznia ( w czwartek) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o MiFID II ma wejść ww życie – zgodnie zapowiedziami z Ministerstwa Finansów – pod koniec marca lub na początku kwietnia br., a w lutym tego roku powinna zostać przyjęta przez Parlament.

Wprowadzane unijne regulacje MiFID II nałożą na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki dotyczące ochrony inwestora, przejrzystości rynkowej, ładu korporacyjnego. Wymusi także zmiany w infrastrukturze rynkowej.