font_preload
PL / EN
Alert 15 maja, 2017 godz. 7:00   
REDAKCJA

Tydzień pod znakiem atomu. Polska rozmawia z naukowcami

atom energetyka jądrowa

W nadchodzących dniach odbędą się spotkania z udziałem przedstawicieli Polski i Francji poświęcone sektorowi jądrowemu. Narodowe Centrum Badań Jądrowych zwołuje konferencję poświęconą bezpieczeństwu energii z atomu. Do końca roku rząd RP ma przedstawić aktualizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Polsko-francuska wymiana doświadczeń

16 maja w ministerstwie energii odbędzie się seminarium pod tytułem „wymiana doświadczeń edukacyjnych Polski i Francji dotyczących energetyki jądrowej”. W ramach wydarzenia przedstawiciele obu krajów będą rozmawiać o tym jak francuskie doświadczenia z rozwoju sektora zastosować w Polsce.

– Francja dysponuje więc ogromnym doświadczeniem w przygotowywaniu kadr dla energetyki jądrowej, a Polska budując swój potencjał, jest zainteresowana współpracą w tym obszarze – podaje resort energii. Wiadomo, że do udziału w seminarium zaproszone zostały polskie instytucje zaangażowane w działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży o energii jądrowej. Będzie ono także okazją do spotkania z doświadczonymi francuskimi popularyzatorami nauki, w tym przedstawicielami centrum nauki Visiatome.

Seminarium będzie kolejną inicjatywą Ministerstwa Energii nakierowaną na przygotowanie odpowiednich kadr dla polskiej energetyki jądrowej. Do tej pory resort zorganizował m.in. szkolenia dla grupy 120 nauczycieli z Pomorza na temat nauczania o energetyce jądrowej; wydane zostały pomoce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w formie scenariuszy lekcji, prezentacji e-learningowych, filmu edukacyjnego itd., zorganizowane zostały także konferencje i seminaria, a we współpracy z Francją w latach 2009-2012 szkolenia dla kadry szkół wyższych.

Naukowcy o bezpieczeństwie atomu

Także w tym tygodniu Narodowe Centrum Badań Jądrowych będzie gospodarzem ERMSAR 2017. Jak podaje na stronie wydarzenia, po raz pierwszy w Polsce, w Warszawie, od 16 do 18 maja bieżącego roku odbędzie się prestiżowa międzynarodowa konferencji skupiająca ekspertów z ośrodków badawczych, akademickich i przedstawicieli przemysłu jądrowego.

NCBJ podaje, że główna tematyka konferencji będzie koncentrować się aspektach łagodzenia skutków ciężkich awarii jądrowych. Wyjątkowe wydarzenie otwiera przed uczestnikami możliwość dostępu do wiedzy o postępach nauki w dziedzinie bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, wymiany doświadczeń, rozpowszechnienia informacji o uzyskanych wynikach analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych dotyczących ciężkich awarii.

W przekonaniu organizatorów ERMSAR 2017 stworzy naukowcom i przedstawicielom przemysłu jądrowego okazję do omówienia bieżących i przyszłych priorytetów B+R w tej dziedzinie.

BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Piotrowski: Zbudujemy elektrownię jądrową w dekadę od decyzji (ROZMOWA)

Brak decyzji

Chociaż na warstwie deklaracji rząd zapewnia, że zamierza realizować PPEJ, to do jego aktualizacji dalej nie doszło. Ma to się stać do końca roku. Do połowy roku miały zostać przedstawione warunki przetargu na technologię dla polskiej elektrowni jądrowej. Rząd zadeklarował, że finansowanie budowy ma spoczywać na barkach strony polskiej. W tym kontekście pojawiły się spekulacje na temat zaangażowania polskich banków i instytucji finansujących.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że polska strategia energetyczna wyklaruje się po ostatnich rozstrzygnięciach dotyczących finansowania inwestycji w nowe moce. Wtedy także ma zostać ujawniony scenariusz zmiany miksu energetycznego, czyli zestawienia źródeł wytwarzania energii w Polsce.

Wojciech Jakóbik

Sawicki: Rząd czeka ze strategią energetyczną Polski na ostatnie rozstrzygnięcia