Regulatorzy energetyczni w Europie Środkowo-Wschodniej apelują o łączenie rynków dnia następnego

12 lutego 2019, 14:45 Alert
URE Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

W ramach wdrażania rozwiązań zmierzających do stworzenia europejskiego jednolitego rynku energii elektrycznej organy regulacyjne Austrii, Niemiec, Polski i tzw. projektu 4M MC- Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier, w dniu 21 grudnia 2018 r. wezwały krajowych operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP) i wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO) do zainicjowania przejściowego projektu łączącego rynki dnia następnego tych krajów.

Projekt zakłada tymczasowe stosowanie metody wyznaczania zdolności przesyłowych netto (NTC) do czasu wdrożenia docelowej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w oparciu o podejście flow-based (FBA) w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core. Do regionu Core przynależą m. in. polskie granice synchroniczne (z Czechami, Słowacją i Niemcami).

Potencjalna implementacja projektowanego rozwiązania mogłaby ułatwić stopniową integrację całego regionu Core w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego. Podstawowym warunkiem jest jednak brak związanych z nią opóźnień w realizacji obowiązków wynikających z będących w mocy przepisów prawa unijnego, w tym w rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Dalsze informacje związane z postępami w pracach nad rozwojem projektu będą na bieżąco przekazywane przez jego strony – właściwych OSP i NEMO.

URE