font_preload
PL / EN
Alert 14 września, 2017 godz. 11:07   
REDAKCJA

Ustawa o rynku mocy wypadła z harmonogramu sejmowych obrad

Sejm 29 stycznia

Zaplanowane na piątek 15 września pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy, nie znalazło się w zaktualizowanym harmonogramie obrad Sejmu.

W porządku dziennym 47. posiedzenia sejmu panowano, że 15 września odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy. W programie posiedzenia przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół oraz uzasadnienie ministra energii.

Jednak w aktualnym, dostępnym a stronach internetowych Sejmu, harmonogramie obrad nie ma tego punktu obrad.

Projekt ustawy o rynku mocy wpłynął do Sejmu 6 lipca 2017 roku, a 10 lipca został skierowany do pierwszego czytania.

CIRE.PL