font_preload
PL / EN
Alert 19 sierpnia, 2016 godz. 10:45   
REDAKCJA

Wartość zielonych certyfikatów spadła poniżej 40 zł

energetyka wiatrowa OZE wiatrak fot. PGE

Jak informuje portal Rynek Energii Odnawialnej, czwartkowe notowanie na Towarowej Giełdzie Energii przyniosły dalszy spadek ceny zielonych certyfikatów – ich wartość w transakcjach sesyjnych spadła poniżej 40 zł.Cena zielonych certyfikatów w transakcjach sesyjnych w czwartek wyniosła zaledwie 39,62 zł. W transakcjach pozasesyjnych ich średnia cena wyniosła 90,91 zł.

Od dłuższego czasu ceny zielonych certyfikatów spadają. W ostatnim czasie branżę dobiły jeszcze opublikowane przez Ministerstwo Energii projekty rozporządzeń do ustawy o OZE, obniżające m.in. obowiązek umarzania zielonych certyfikatów w 2017 r. W efekcie już tego samego dnia ceny certyfikatów odnotowały znaczący spadek do 56 zł. Od tego momentu każde kolejne notowanie to kolejny rekordowy spadek ich wartości.

Mimo apelów przedsiębiorców i organizacji branżowych rząd nie zamierza podejmować działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku zielonych certyfikatów.

Reo.pl